ASTROLOJİ SEMİNERLERİ

KARMİK ASTROLOJİ

Karmik ödevlerimizi, borçlarımızı, yaşam yolumuzu, neyin bizi ruhsal olarak geliştireceğini, neye ruhsal açıdan ihtiyacımız olduğunu, bu yolda ilerlerken hangi karmik bağlantılarımızdan destek alacağımızı, hangi zorlukları avantaja dönüştürebileceğimizi, hangi karmik bağlantılarımızın şifaya ve artık geride bırakılmaya ihtiyaç duyduğunu okuyabilmek adına haritalarımızı karmik bakış açısı ile incelemek gerekmektedir.

Karma tabanlı astroloji bizim neyi, neden, niçin yaşadığımızı sergilerken, hayatımızın sorumluluğunun da bizde olduğunu anlatan bir astroloji dalıdır.

EZOTERİK ASTROLOJİ

Ezoterik Astroloji, evren makro kozmosu ile insan mikro kozmosu arasındaki alışverişin önemli göstergelerinden biridir.

Ezoterik astroloji ruh ile bağlantının nasıl kurulabileceğini ve ruhun ışınlarıyla kişiliğin nasıl uyumlu hale getirilebileceği üzerine odaklanır.Ezoterik astroloji de gezegenler, öncü-sabit-değişken burç grupları ve yükselen burç ön plandadır. Ezoterik astroloji, mantık ve sezginin bir arada kullanılabilmesini hedefler. Bu sayede de kalp ve akıl uyum içerisinde çalışır. Tüm yaşam birbiriyle ilişkilidir ve bir bütün oluşturur.

Ezoterik astrolojinin en önemli konularından bir tanesi de 7 yıllık devreler üzerinde kurulu olup olmadığıdır. Uranüs’ün güneş etrafındaki yörüngesi 84 yıldır dolayısıyla her bir burçta kalma süresi 7 yıldır. Ezoterik astrolojiye göre 7 yıllık devreler insanın doğumundan itibaren başlar ve her bir devre bir gezegene aittir.

OKÜLT ASTROLOJİ

Güneş sistemi içinde güneş, ay ve gezegenlerin insanoğlunu ruhsal ve fiziksel açıdan etkilemeleri bilim tarafından inkar edilemeyecek bir gerçektir. Kadim astrolojinin ele aldığı güneş sistemi ve ötesindeki sabit yıldızların; doğum haritamıza göre bizim kişiliğimiz, psikolojik yapımız ve kaderimizle ilintili olduğu görüşünün pozitif bilim anlayışı içinde yeri yoktur. Ancak daha eski çağlarda, her şeyin birbiri ile bağlantılı olduğu, bir bütünün parçası sayıldığı kadim yani eski/klasik bilim anlayışına uygundur. Astroloji binlerce yıldır çeşitli topluluklarda elde edilen gözetim ve deneyimlerle geliştirilmiş doğrulanmış çalışan bir sistem olarak milyonlarca kişi tarafından her çağda kabul görmüştür.

Astrolojide şüphesiz tüm ezoterik araştırmalar gibi  istismara ve ticari sömürüye açık bir alandır. Bir ticari sömürü aracı olarak ele alındığında gerek bilimsel açıdan, gerekse de insan psikolojisi açısından sakıncaları hepimiz tarafından bilinmektedir. Gerçek astroloji evren (makro kozmos) ve insan (mikro kozmos) arasındaki etkileşimin önemli bir göstergesidir. Bir kılavuz veya yol gösterici rehberdir. Gerçeği işaret eder.

Astrolojinin derinlerindeki ezoterik/ okült güç ve kanunları mümkün olabildiğince anlamaya çalışmak bizim ne işimize yarar diye düşünebilirsiniz ama makrodaki her şey mikroyu ilgilendirir. Yani bir deyişle, “Yukarısı Aşağıya benzer.”