INNER SPEAK

Inner-Speak çalışmaları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten çalışmalardır. Inner-Speak çalışmalarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve Inner-Speak çalışmalarından  gelen çözülmeler oldukça etkilidir. Bununla birlikte Inner-Speak yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bu çözülmeyi olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Inner-Speak çalışmaları bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

Inner-Speak çalışamaları neleri içerebilir?

Inner-Speak içerisinde, çalışma sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar ve kavramlar vardır, bunlar şunlardır (Not: bu araç ve kavramların bazıları 1. aşama değil 2. aşama içerisinde olan araç ve kavramlardır):

 • Yağlarla, taşlarla, çiçek esanslarıyla ve bunların frekanslarıyla; meleklerle, rune'larla, hayvan totemleriyle çalışmak,

 • Enerji alanındaki hasarların ve hasarlı/ağır hasarlı çakraların saptanması ve düzenlenmesi,,

 • Enerji meridyenlerindeki Ki blokajlarını arındırmaya yönelik akupunktur (akupresür) uygulamaları,

 • Frekansımızı yükseltici çok çeşitli titreşimsel rezonansların uygulanması,

 • Bedenimizin ruhu olan Beden Devamızla ve bize özel yardımcı ruhlarımız olan Takımımızla çalışmak,

 • Bedenlenmeye iniş anındaki yaşam planı değişikliklerini ve ruhsal sözleşmeleri arındırmak,

 • Yin/yang enerjilerindeki dengesizlikler, bizi beslemesi gereken noksan öğeler, var olabilen bir ters dönme durumu ve bu yaşam için yaşam anlamımızın ne olduğu gibi bilgilerin saptanması,

 • Arkon enerjilerinin arındırılması,

 • Yaşlanmaya ve ölüme neden olan J. Mühürleri enerjilerinin arındırılması,

 • Organ/Salgı Bezlerindeki enerjetik yaraların görülmesi ve düzenlenmesi,

 • DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları),

 • Elmas Işık Kodları Etkinleştirmesi.

Inner-Speak semineri nasıldır ve Inner-Speak seminerini kimler alabilir?

Inner-Speak semineri 2 aşamalıdır. İlk aşaması Inner-Speak Güçlendirme (Empowerment) dir. Inner-Speak Güçlendirme, Inner-Speak seminerinin 2. ve son aşaması olan Inner-Speak Uygulayıcı/Öğretici (Practitioner/Teacher) semineri için ön gerekliliktir.

Inner-Speak 1. Aşama Güçlendirme semineri şunları içerir:

 • Inner-Speak ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,

 • Epifiz ve hipofiz bezlerinin etkinleştirilmesi,

 • Inner-Speak protokolü – temel kinesioloji,

 • Inner-Speak dosyaları, Inner-Speak Güçlendirme el kitabı,

 • Bir çalışmanın nasıl gerçekleştirileceği.

Inner-Speak salmeineri ak için herhangi bir şart yoktur, enerji alanında çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin seminerini alabilir. Inner-Speak Güçlendirme seminerinden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve şifalandırıcı Inner-Speak çalışması yapabilir hale gelirsiniz. Inner-Speak semineri, her şeyden önce, içsel gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır.

(*) InnerSpeak fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

Merkezimizdeki çalışmalar tıbbi teşhis ve tedavi yöntemi değildir,

bütünleyici bakış açısına destek verici niteliktedir.