JEAN ADRİENNE'NİN ARINMA SİSTEMİ

Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi çalışmaları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten çalışmalardır. Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi çalışmalarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve çalışmalarından  gelen çözülmeler oldukça etkilidir. Bununla birlikte Sistemin yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bu çözülmeyi olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi çalışmaları bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi çalışmaları neleri içerebilir?

Çalışma sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar ve kavramlar vardır, bunlar şunlardır (Not: bu araç ve kavramların bazıları 1. aşama değil 2. aşama içerisinde olan araç ve kavramlardır):

 • Yağlarla, taşlarla, çiçek esanslarıyla ve bunların frekanslarıyla; meleklerle, rune'larla, hayvan totemleriyle çalışmak,

 • Enerji alanındaki hasarların ve hasarlı/ağır hasarlı çakraların saptanması ve düzenlenmesi,,

 • Enerji meridyenlerindeki Ki blokajlarını arındırmaya yönelik akupunktur (akupresür) uygulamaları,

 • Frekansımızı yükseltici çok çeşitli titreşimsel rezonansların uygulanması,

 • Bedenimizin ruhu olan Beden Devamızla ve bize özel yardımcı ruhlarımız olan Takımımızla çalışmak,

 • Bedenlenmeye iniş anındaki yaşam planı değişikliklerini ve ruhsal sözleşmeleri arındırmak,

 • Yin/yang enerjilerindeki dengesizlikler, bizi beslemesi gereken noksan öğeler, var olabilen bir ters dönme durumu ve bu yaşam için yaşam anlamımızın ne olduğu gibi bilgilerin saptanması,

 • Arkon enerjilerinin arındırılması,

 • Yaşlanmaya ve ölüme neden olan J. Mühürleri enerjilerinin arındırılması,

 • Organ/Salgı Bezlerindeki enerjetik yaraların görülmesi ve düzenlenmesi,

 • DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları),

 • Elmas Işık Kodları Etkinleştirmesi.

Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi semineri nasıldır ve kimler alabilir?

Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi semineri 2 aşamalıdır. İlk aşaması Güçlendirme (Empowerment) dir. Sistem seminerinin 2. ve son aşaması olan Uygulayıcı/Öğretici (Practitioner/Teacher) semineri için ön gerekliliktir.

1. Aşama Güçlendirme semineri şunları içerir:

 • Arınma Sistemini ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,

 • Epifiz ve hipofiz bezlerinin etkinleştirilmesi,

 • Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi protokolü – temel kinesioloji,

 • Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi dosyaları, Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi Güçlendirme el kitabı,

 • Bir çalışmanın nasıl gerçekleştirileceği.

Semineri almak için herhangi bir şart yoktur, enerji alanında çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin seminerini alabilir. Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi Güçlendirme seminerinden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için Sistem çalışması yapabilir hale gelirsiniz. Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi semineri, her şeyden önce, içsel gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır.

(*) Jean Adrienne'nin Arınma Sistemi fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

Merkezimizdeki çalışmalar tıbbi teşhis ve tedavi yöntemi değildir,

bütünleyici bakış açısına destek verici niteliktedir.