top of page

JEAN ADRİENNE ARINMA SİSTEMİ

inner_speak2.jpg

Jean Adrienne Arınma Sistemi (İç Benlikle Konuşma Yöntemi) Nedir?

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi, psikolog, eğitmen ve şifacı Jean Adrienne Miller tarafından sezgisel esinle geliştirilmiş bir yaşam enerjisi arındırma yöntemidir. Jean Adrienne Arınma Sistemi arzu etmediğimiz bir şekilde yaşamımızın bir alanında tıkalı kalmış olmamıza yol açan veya yaşamımızda çeşitli sorunlar olarak kendini gösteren ve dolayısıyla öz gücümüze ulaşmamızı engelleyen etkilerin, Yüksek Benliğimizin (veya üst bilincimizin) rehberliğinde, 144 dosyadan oluşan bir dosya protokolü ve spiritüel kinesioloji kullanılarak, kolayca ve huzurlu bir şekilde arındırılmasını sağlar.

Yaşamımızı olumsuz etkileyen blokajlar ve sorunlar, genellikle çeşitli yaşam süreçlerindeki yaşanmışlıklara verilen tepkilere ait, iç benliğimiz veya bilinç dışımızdaki eski, uygun olmayan, yanlış programlardır. Bu etkilerin kaynaklandığı yaşam süreçleri, bizim şu anki yaşamımız olabileceği gibi, sıklıkla ruhumuzun geçmiş yaşam süreçleri veya atalarımıza ait başka yaşam süreçleri, hatta bazen de ruh grubumuzun üyelerine ait yaşam süreçleri veya paralel boyutlardaki yaşam süreçlerimiz olabilmektedir. Bazen de yaşamımızdaki olumsuzluklar ve tıkanıklıklar enerji alanımızda eklenti şeklinde var olan parazit enerjilerden, psişik saldırılardan veya ışığa geçiş yapamamış ruhların etkilerinden kaynaklanabilmektedir.

Jean Adrienne Arınma Sistemi şu anki yaşamımızı olumsuz etkileyen bu etkilerin kaynaklandığı kaynak yaşam sürecinin ve olgunun saptanmasına ve etkinin kaynağında arındırılmasına olanak sağlar; bu yapıldığında etki tüm zamanlar için arındırılmış olur ve etkinin üzerimizdeki döngüsü sonlanarak yaşamımızın bu etkiden özgürleşip şifalanması ve gerçekliğimizin değişmesi sağlanır.

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi Nerelerde Kullanılabilir?

 

• Yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,

• Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,

• Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik (*),

• Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,

• Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,

• Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları nasıl gerçekleşir?

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları Yüksek Benliğimize teslimiyet halinde gerçekleşen spiritüel seanslardır. Seansta danışan tamamen bilinç boyutundadır ve kolaylaştırıcı danışanın Yüksek Benliğinden önce üzerinde çalışılan etkiye yönelik gerekli bilgileri alır, bunlar danışanın deneyimlemekte olduğu durumla ilgili çeşitli bilgiler ve etkinin kaynaklandığı yaşam süreci, oradaki yaşanmışlık ve ruhun buna verdiği tepkiyle ilgili bilgilerdir; sonrasında çeşitli arınma işlemlerine geçilir. Tüm seans dosya protokolünün yapısının akışına uygun olarak, Yüksek Benliğin rehberliği ile uygulanır. Bir seans genellikle 1-1,5 saat arası sürer, ancak bu süre danışanın kaldırabileceği arınma düzeyine göre değişebilir.

Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarında niyet her zaman üzerinde çalışılan konuya dair mümkün olan tüm arınmanın bir seansta gerçekleşmesi olmakla birlikte, bazen ayni konu üzerinde 2. veya bazen 3. bir seans gerekli olabilir. Devam seansının gerekli olup olmadığı seansın sonunda belli olur ve devam seansı ilk seansın işleme süresi bittikten sonra yapılır.

Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları hem bizim uygulamamız hem de bize uygulanması çok kolay, pratik ve zevkli, iç görümüzü ve bilinç düzeyimizi oldukça yükselten seanslardır. Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarında, çok ender durumlar haricinde, mutlaka bir enerji değişimi ve çözülüm gerçekleşir ve Jean Adrienne Arınma Sistemi seanslarından gelen şifa oldukça etkili bir şifadır. Bununla birlikte Jean Adrienne Arınma Sistemi yönteminin en önemli özelliklerinden biri çok yumuşak bir arınma yöntemi olması ve bu şifayı bir şifa krizine yani olumsuz bir arınma sürecine yol açmadan sağlamasıdır. Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları bire bir yapılabileceği gibi, ayni derecede etkili olacak şekilde uzaktan da yapılabilir.

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları neleri içerebilir?

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar ve kavramlar vardır, bunlar şunlardır (Not: bu araç ve kavramların bazıları 1. aşama değil 2. aşama içerisinde olan araç ve kavramlardır).

 

• Yağlarla, taşlarla, çiçek esanslarıyla ve bunların frekanslarıyla; meleklerle, rune'larla, hayvan totemleriyle çalışmak

• Enerji alanındaki hasarların ve hasarlı/ağır hasarlı çakraların saptanması ve şifalandırılması,

• Enerji meridyenlerindeki Ki blokajlarını arındırmaya yönelik akupunktur (akupresür) uygulamaları,

•  Frekansımızı yükseltici çok çeşitli titreşimsel rezonansların uygulanması,

•  Bedenimizin ruhu olan Beden Devamızla ve bize özel yardımcı ruhlarımız olan Takımımızla çalışmak,

•  Bedenlenmeye iniş anındaki yaşam planı değişikliklerini ve ruhsal sözleşmeleri arındırmak,

•  Yin/yang enerjilerindeki dengesizlikler, bizi beslemesi gereken noksan öğeler, var olabilen bir ters dönme durumu ve bu yaşam için yaşam anlamımızın ne olduğu gibi bilgilerin saptanması,

•  Arkon enerjilerinin arındırılması,

•  Yaşlanmaya ve ölüme neden olan J. Mühürleri enerjilerinin arındırılması,

•  Organ/Salgı Bezlerindeki enerjetik yaraların görülmesi ve şifalandırılması,

•  DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları),

• Elmas Işık Kodları Etkinleştirmesi.

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi Semineri nasıldır ve kimler alabilir?

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi Semineri 2 aşamalıdır. İlk aşaması Jean Adrienne Arınma Sistemi Güçlendirme (Empowerment) dir. Jean Adrienne Arınma Sistemi Güçlendirme, Jean Adrienne Arınma Sistemi Seminerinin 2. ve son aşaması olan Jean Adrienne Arınma Sistemi Uygulayıcı/Öğretici (Practitioner/Teacher) eğitimi için ön gerekliliktir.

Jean Adrienne Arınma Sistemi 1. Aşama Güçlendirme eğitimi şunları içerir:

 

• Jean Adrienne Arınma Sistemi ve gücümüzü uyandırmaya yönelik bilgiler,

• Epifiz ve hipofiz bezlerinin etkinleştirilmesi,

• Jean Adrienne Arınma Sistemi protokolü – temel kinesioloji,

• Jean Adrienne Arınma Sistemi dosyaları, Jean Adrienne Arınma Sistemi Güçlendirme el kitabı,

• Bir seansın nasıl gerçekleştirileceği.

 

Jean Adrienne Arınma Sistemi Semineri almak için herhangi bir şart yoktur, şifacılık alanında çalışan veya çalışmayan dileyen herkes bu uygulaması kolay ve basit olan arınma yönteminin eğitimini alabilir. Jean Adrienne Arınma Sistemi Güçlendirme eğitiminden sonra kendiniz, aileniz, arkadaşlarınız ve başkaları için arındırıcı ve şifalandırıcı Jean Adrienne Arınma Sistemi seansları yapabilir hale gelirsiniz. Jean Adrienne Arınma Sistemi Semineri, her şeyden önce, içsel gücünüzü elinize almak ve yaşam misyonunuzun yolunda yürümenizi kolaylaştırmak adına kendinize yapabileceğiniz önemli bir yatırımdır.

(*) Jean Adrienne Arınma Sistemi  fiziksel, duygusal ve zihinsel hastalıklarda teşhis ve tedavi yapmaz; ancak bu olguyu yaratan enerji dengesizlikleri ve tıkanıklıklarının ortadan kalkmasına bütünsel olarak yardımcı olur; zihinsel ve bedensel rahatsızlıklarda bütünsel şifa geleneksel tıp ile desteklenmelidir.

Danışman:

 

Yasemin Erhalim

Merkezimizdeki çalışmalar tıbbi teşhis ve tedavi yöntemi değildir,

bütünleyici bakış açısına destek verici niteliktedir.

bottom of page