top of page

SAHA (Sistemik Aktivasyon Hatırlama Alanı)

sahanew.jpg

SİSTEMİK ALAN ÇALIŞMA GRUBU:

Sistem dizimleri ve hipnotik fenomenlerin entegre edildiği çalışma grubudur. Holistik bir yaklaşım ile insanın bütünlüğünü hedefleyen; kuram ve deneyimin yoğun tecrübeleri ile süreklilik arz eden modüllerle on aylık bir takvim içermektedir. Grup kontenjanı 16 kişidir.

SAHA Çalışma Grubu her bireye kendisi ile ilişkisinden başlayarak; anne, baba, kardeş, çocuk, partner, iş, meslek, kariyer, para, sağlık ve daha bir çok başlıkta düzenlemeler yapabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Özellikle terapist olan ya da terapistlik hedefi olan arkadaşlarımızın mevcut iş / meslek kollarına entegre edecekleri bilgi ve deneyim içerir. SAHA Çalışma Grubu Aile / Sistem Dizimleri esasına dayalı ve hipnoz fenomenleri ile entgere edilmiş yaklaşımla; kendine ve ilişki düzenlerine bakabilmeyi, kendi gücünü ve kaynaklarını okuyabilmeyi ve bunları hayata geçirebilmeyi hedefler. Aile / Sistem Dizimleri konularında danışmanlık yapmak isteyen arkadaşlarımıza da genişletilmiş bir bakış açısı ve uygulama sahası açar.

SAHA nasıl bir fayda sağlar ?

 

Sistemik Alan Çalışma Grubu;

 

1. Hipnotik fenomenlerin hayata entegre edilmesi ve uzun soluklu deneyim, bilgi kapsamıyla etkin faydalar sağlar.

 

2. Sistem / aile dizim kuramının hayata aktarılması ile ilgili çok sayıda çalışma ve pratik uygulamalarla farkındalıklar ve dönüşümler sağlar.

 

3. “Hipno-sistemik alan” entegrasyonunu tanıyarak; bu sistemin etkilerini ve faydalarını  önce kendi hayatlarından itibaren görmeye yardımcı olur.

 

4. Bir yıllık süreçte hayat yolculuğunda bireysel ve grup dinamiğinin desteği ile yol rehberliği yapacak dokunuşlar sağlar.

 

5. Güncel konularımızın paylaşımı ve bizi sıkıştıran konuların etkilerinin dönüştürülmesi ile ilgili  derin çalışmalarla özgürleşmeler sağlar.

 

6. Kendi mesleklerinde sistemik yaklaşım ve dokunuşların olumlu etkilerini görmeye yardımcı olur.

 

7. Kişisel gelişim konuları ile ilgilenenlere çok kıymetli bir kuram ve pratik sunarak;  olumlu sonuçlarını sadece öğrenmek değil deneyimlemek ve hayata uyarlamak fırsatı da sağlar.

 

8. “Birey” olmak yolunda kişinin özgürleşmesi ve kendi filminin başrolüne geçebilmesini destekleyici faydalar sağlar.

 

9. Hedefler ve ona ulaşabilme konusunda çok boyutlu bakış açısı ve dönüştürebilme gücünü hatırlatır ve yaşatır.

 

10. Kişinin özkaynaklarını hatırlatmak ve kendi donanım ve gücünü eline almasına katkı sağlar.

 

11. Geçmişin  kısıtlayan iş, ilişki. partner başlıklarındaki illüzyonunu dönüştürebilme gücünü kişinin ellerine teslim eder.

 

12. Kişinin “kendilik” tanımını oluşturan parçalarıyla tanışmasını ve “hakiki bir kendini tanıma” programı içinde kendine ve yaşama “bütünsel” bakabilme bilincini güçlendirir.

 

13. Hastalık ve semptomlara mevcut bakış açısından farklı bir yönden bakabilip, duyguların dilini, etkisini ve sonuçlarını görerek helalleşebilme yöntemlerini yaşayabilmesine olanak verir.

 

14. Grup dinamiği içinde özgüven ve sosyal kimliğinin güçlenmesine “kendiliğinden” imkan sağlayan değişimler, dönüşümleri yaşar.

 

15. Soyağacı illüzyonlarından ayrışabilmeye başlayıp “kendi özgün senaryosunu yazabilmeye” katkılar sağlar.

SAHA programına katılım talepleriniz ve danışacaklarınız için lütfen irtibata geçiniz.

bottom of page