top of page

TAROT SEMİNERLERİ

Uzun yılların araştırmalarına dayanarak oluşturulan bu seminer programında, Tarot’un tarihçesinden başlayarak kartların açıklamaları, kitabi anlamları, numeroloji bilgisi ve kartların numerolojik karşılıkları, Tarot sembolleri, element bilgisi, fon renklerinin anlamları, Mısır, Sümer, Sanskrit yazıtları detaylı olarak ele alınmakta ve sezgi geliştirme amaçlı açılım pratikleri yapılmaktadır.

Genesis "varoluş" yazıtının rehberliğinde Tarot sembolizmin önemi ve hayata etkisi anlatılmakta, Tarot açılımları yapmayı öğretmenin yanı sıra hayata bir basamak yüksekten bakılabilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Program 4 tam gündür. Seminerin başında 210 sayfadan oluşan Tarot Kitabı pdf formatında katılımcılara gönderilmekte, seminerin sonunda ise katılım belgesi verilmektedir.

Seminer Saatleri: Her gün 10.00 - 18.00

Birinci Gün

Tarihçe, Tarot Nedir, Tarot Kartlarına Genel Bakış, Numeroloji, Elementler, Sembolizma.

İkinci Gün

Numeroloji, sembolizma ve fon rengi bilgilerinin eşliğinde Tarot kartların tek tek anlatımı.

Üçüncü Gün​


Açılım şekilleri, açılım pratikleri, grupça açılımların yorumlanması, numeroloji bilgilerinin tekrarı.

Dördüncü Gün

Açılım pratikleri, grupça açılımların yorumlanması. Sertifika töreni.

bottom of page