top of page

USUİ REİKİ SEMİNERİ

İnsanoğlu varoluştan bu yana sınırlarının ötesine geçebilmek eğiliminde olmuştur. Görülmeyeni görebilmek, duyulmayanı duyabilmek, bilinmeyeni bilebilmek arayışı içinde yaşamlar sürmüştür. İlkel kabilelerdeki ritüellerden en ileri teknolojiye kadar her zaman fizik ötesine merak sarmıştır. Metafizik kavramlar insanı hep cezbetmiş, sosyal konumu ve yaşamsal akışının olanak verdiği ölçüde bu kavramların çekiciliği ve çekingenliği arasında gidip gelmiştir.

Analitik yaklaşım Batı medeniyetlerinde zaman içerisinde daha öne çıkmaya başladıkça mistik kavramlar insan hayatında yerini maddeye, maddeselliğe bırakmıştır. Uzakdoğudaki birçok öğreti batılı anlayış içinde ritüellerden ibaret zannedilirken insanın sadece et ve kemikten ibaret olduğu yanılgısı birçok bilim dalında da deneysel, görülebilir, duyulabilir olanın gerçek olduğu indirgenmesini yaşatmıştır bu süreçte. Halbuki beş duyumuzla algılayamadığımız ya da algılamakta zorlandığımz gerçekler bütünü büyük bir sabırla insanlığın kendilerini “artık” fark etmelerini beklemektedir.

Mutluluğun resmini yapmak yerine onu hissedebilmek, bedeni robotmuş gibi görmek yerine mükemmel bütünselliğinde bir arayış yolculuğuna çıkmak, kalp yerine yüreğe dokunabilmek farkedilmeyi bekleyen unsurlardan sadece birkaçıdır.  Reiki kişinin fizik bedeni kadar enerji bedeninin de olduğu ve görülmese de insanın derinliklerinde daha ne çok katman olduğunu bize büyük bir sadelikle anlatan lisanlardan biri. Sade ve kusursuz. Mütevazi ve etkili.

Enerji bedeni ve bu bedendeki her türlü dengeleme ve güçlendirme yöntemleri;  soyut gibi görüldüğü halde somut sonuçları itibarı ile muazzam bir “insan gerçeğini” biraz daha merak etmeyi hak ediyor en azından.

Japonca adı ile Reiki yani “Evrensel Yaşam Enerjisi” yaklaşık beşbin yıllık kadim bir öğreti. Yazılı tarihçesi yaklaşık yüz yıldır Japonya’dan itibaren biliniyor. Dünya genelinde binlerce insan Reiki’yi yıllar içinde tanımaya ve bu enerjiyi hayatlarına geçirmeye başladı. Ben de onbeş yıl önce omurgamdaki ileri derece rahatsızlıklardan dolayı felç noktasına kadar gelip malulen emekli olan bir kişi olarak tanıdım Reiki’yi. Benim için bir milattı. Yaşantım Reiki’den sonra kendimi tanıma ve dönüştürmeye başlama cesaretini yavaş yavaş farketmeye başlamamla değişti.  Enerji bedeniyle tanışmaya başladım. İnsan denen muazzam sistemdeki bağlantıların bize anlatılandan ibaret olmadığını yavaş yavaş farketmeye başladım. Farkına varılan herşey hediyesiyle gelirmiş. Kendimi farkettikçe önce bedenim bana hediye vermeye başladı. Yürümekte zorlanan bir kişiyken zaman içinde  yürüyebildim, koşabildim. Bunun dışarıdan bir mucize olmadığını biliyorum artık. İnsanın kendi mucizesini fark etmesiyle başlıyor herşey. Benim vesilem Reiki’dir. Bu Reiki’yi amaç yapmaz sadece araçtır ve vesiledir, herşey gibi. Amaç insanın tekamül yolunda bir minik adım dahi olsa atabilmesidir. Kabullenemediklerine yürek açabilmesidir. Kendiyle kavgasını en azından azaltabilmesidir. Yavaş yavaş, sabırla..

Reiki öğrenilebilen bir enerji dengeleme ve güçlendirme tekniği. Bir çeşit el alma ritüeli ile masterinden aktarılıyor. Sadece 7-8 saat süren bir seminer bilgisi ile idrak edilebilecek ve hayata geçirilebilecek kadar sade ve etkili. İsteyenler için aşamaları var.
Bilinçaltımızla da barışmak isteyen ve ruhsal farkındalığı önemseyenlere bir kaç ay aralıklı olmak üzere ikinci ve üçüncü aşamaları var. Bunun sonunda dileyen herkes master olabiliyor. Öğrenilmesi, kullanımı kolay bir teknik. Hayatın en büyük hediyesi değil ama büyük bir hediye. Hayatın kendisinin en büyük hediye olduğunu anlatan bir hediye.

 

Araştırmaya değer...

 

Kullananların tabiriyle... İyi ki Reiki !..

Reiki “Evrensel Yaşam Enerjisi” anlamına gelen Japonca bir sözcüktür. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal boyutta etkisiyle insanın kendi değerinin farkına varmasını sağlayan, insanı ışıkla ve sevgiyle tekrar tanıştırıp, ona zaten yapısında var olan değerlerini hatırlatan bir tekniktir. Seminerleri 3 aşamalı olan Reiki, ruhsal tekâmül adına güvenli bir giriş kapısıdır.

 

1. AŞAMA REİKİ SEMİNERİ:

Sevgi ve şifayı hatırlamanın ilk adımıdır. Bu aşamada öğrenciye “inisiyasyon” (uyumlama) olarak tanımlanan ritüelle enerji aktarılır. Bu enerji kişinin yaşam boyu kendisine  ve başkalarına  uygulayabileceği sevgi enerjisidir.

1. derece seminerinde; Reiki’nin tanımı, Reiki’nin tarihçesi, Reiki’nin çalışma mekanizması anlatılır. Reiki seminer aşamaları hakkında bilgi verilir. Reiki’nin 5 prensibi anlatılır. Uygun Reiki ortamı, kişinin kendisine ve başkasına Reiki’yi nasıl uygulayacağı teorik ve pratik çalışmalarla açıklanır. Temel çakra bilgileri verilir. Çakralarda nasıl enerji  dengelemeleri yapılabileceği  gösterilir. Günlük hayatta Reiki’nin kullanım alanları ile ilgili bilgiler verilir.

1. derece semineri öncelikle fiziksel şifayı hedefler. Kişinin kendi ve çevresindekilere fiziksel enerji dengelemeleri yapabileceği temel el tutuş pozisyonları gösterilir. Aslında uyumlama süreci ile sadece fiziksel değil, zihinsel ve ruhsal düzeyde de bütünsel bir dengelenme başlamış olur. Kişinin farkındalığı, sezgileri bu aşamada belirginleşmeye ve artmaya başlar. Kişinin kendini yeniden tanıdığı ve kendini sevmeyi tekrar hatırladığı bir süreçtir bu.

Uyumlama ile gelinen titreşim seviyesi; kişinin sevgi, şefkat, hoşgörü ve güveni tekrar hatırlamasına olanak sağlar. 1. derece eğitimi, uyumlamanın huzuru ve heyecanı ile sevgiye tekrar merhaba dediğimiz bir farkındalık yolculuğudur.


2. AŞAMA REİKİ SEMİNERİ:

2.derece semineri 1.derece seminerinden en az iki-üç ay sonra önerilir. Geçen süre 2.derecenin enerji seviyesine daha keyifli ve daha konforlu bir şekilde uyumlanmanın  temini içindir.

2.derece Reiki seminerinde zihinsel ve duygusal özgürleşme ve dengelenme esastır. Bu seminerde Usui Reiki sembol bilgileri verilir. Reiki etiğinin tekrar hatırlatılması ile semboller, isimleri ve çizimleri ile öğretilir. Ezberlenmesi sağlanır. Reiki’de sembollere verilen önem tekrar tekrar hatırlatılır. Sembollerle ilgili çalışmalar gösterilir. Usui Reiki geleneğindeki üç sembol;

1. Güç sembolü
2. Duygusal / zihinsel şifa sembolü
3. Uzaklık sembolü uygulamaları ile anlatılır.

Reiki 2 uyumlamaları yapılır. Uyumlamalar sonrası sembollerle çalışmalar yapılır. Sembollerin hissedilmesi sağlanır. Kişinin kendisi için uygulayabileceği sembol çalışmaları gösterilir. Kişinin başkalarına sembollerle nasıl çalışabileceği teorik-pratik şekillerde anlatılır.


Katılım belgesi ve ders notu verilecektir. Uyumlama içerir. 

 

3 - A  ÜSTAT UYGULAMACILIK AŞAMASI:

Masterlık uyumlaması yapılır. Öğrenci Masterlık sembolü ile inisiye edilir. Sembolün kullanımı ve taşıdığı önem aktarılır. Master sembolle yapılacak kişisel gelişim çalışmaları anlatılır. Master çalışmaları verilir.

Yoğun ruhsal çalışmaların sürdürüldüğü çok özel bir aşamadır. Öğretmenliğe giden yolun son basamağıdır.

Ders notu ve katılım belgesi verilir.


3 - B  ÜSTAT  ÖĞRETMENLİK AŞAMASI: (REİKİ MASTER - TEACHER)

Öğretmenlik uyumlaması yapılır. Her derecede uyumlamanın nasıl yapıldığı anlatılır. Her derecede öğrenciyle paylaşılması gereken konular ve teknikler hatırlatılır. Öğretmenliğin sorumluluğu üzerinde özellikle durulur. Reiki etiğinin tüm naif detaylarının öğretmen adayına aktarılması önem arz eder.


Reiki seminerlerinde özen göstereceği konular hatırlatılır. Sevgi ve ışık işçilerine öğretmen olarak katılan bir kişinin bütün sorumluluklarının farkındalığı ve bu duygunun coşkusu ile başlayan harikulade bir süreçtir.

Ders notu ve katılım belgesi verilir.

REİKİ NEDİR NE DEĞİLDİR:


Kanji Japoncası iki kelimeden; Rei: (Her yerde var olan, evrensel) ve Ki: (Canlı hücrede var olan enerji, yaşam enerjisi)'den oluşan birleşik bir kelimedir.


Reiki’nin saygıdeğer büyük üstadı Hawayo Takata’nın tanımı ile “Evrensel Yaşam Enerjisi” olarak benimsenmiştir. Ruhsal yaşam enerjisi, sevgi dolu yaşam enerjisi gibi tanımlar da verilen Reiki, burada geçen sıfatlardan da anlaşılacağı gibi salt enerji olarak kabul edemeyeceğimiz, bunun çok ötesinde bilinci olan bütüncül bir enerjidir.
 
İhtiyaç duyulan bir konuda problemin nedenine inen ve dönüştüren bir enerjidir.
 
Reiki seminerine katılmak için herhangi bir önkoşul gerekmez. Ruhsal, derin çalışmalarla alakalı olsa da hiç bir yoğun konsantrasyon, sert disiplin, mutlak meditatif ön hazırlık gerektirmez. Çalışmaları derin boyutlarda yapmak çok faydalıdır ancak şart değildir. Kişinin entellektüelitesine bağlı değildir, yaş, kültür, inanç, din, dil, ırk, cinsiyet gibi ayrımlar söz konusu değildir. Sadece istemek yeterlidir. Zaten isteyen kişinin Reiki ile tanışma zamanı gelmiştir. O istek kişinin doğru zamanında Reiki ile tanışmasını daha doğru bir söylemle Reiki’yi hatırlamasını sağlayacaktır.. Reiki kendimize ve diğer canlılara uygulayabileceğimiz bir enerji aktarımıdır. Bu enerji içinde sevgiyi, şefkati, aydınlığı barındırır. Reiki aslında hepimizin çok yakından tanığı ancak hatırlamadığı bir enerji. Doğduğumuzda, hepimiz bize şu an olağanüstü görünen bu yüce enerji ile geliyoruz dünyaya. Buradaki satırlar yalnızca hatırlatmak için...  Reiki dileyen herkese açıktır.
 
Reiki’yi teknik anlamda öğrenebilmek, önce istemekle sonra da enerjiyi aktaracak olan bir Reiki masterin düzenleyeceği seminere katılım ile mümkündür. ”İnisiyasyon” (İlk temas, başlatma) adı verilen bu master aktarımı ile dileyen herkes bu harikulade enerji donanımına sahip olabilir. Uyumlama adı da verilen inisiyasyon işlemi ile birlikte katılımcıya enerjiyi kullanabilme bilgileri de hatırlatılır. Duygu yoğunlukları ve mutlak huzurla sonuçlanan uyumlamanın sonunda katılımcı artık bir Reiki uygulayıcısıdır. Kendini daha geliştirmek isteyenler daha ileri kademe seminerleri masterlerinin yönlendirmesi ile alabilirler.

Danışmanlar:

Turgay Köyağasıoğlu

reiki32.jpg
bottom of page