top of page

AİLE / SİSTEM DİZİMİ GRUP ÇALIŞMALARI

“Dizim” in Kelime Anlamı:

Dizim çalışması, 80'li yıllarda Bert Hellinger tarafından "Familienaufstellung" ismi ile ortaya çıktı. İngilizce ve bazı dillere Family-constellation olarak çevrildi. Almancada die Konstellation kelimesi var olduğu halde Hellinger en başından itibaren yaptığı çalışmayı “die Familienaufstellung” olarak adlandırdı. Ailenin, herhangi bir sistemin kişi veya uzman tarafından duygusal olarak konumlandırılması anlamını taşıyor.

Konstelasyon kelimesine bakarsak; Konstelasyon mimaride “ bir sistemin başka bir yerde düzenlenerek tekrar yapılandırılması” anlamı taşıyor. Astonomi ve Astroloji’de “ takım yıldızların kümelenmesi” anlamında. Genel anlamda “bir unsurun diğerlerine göre konumu, yerleşimi” anlamına geliyor. Dizim çalışmaları kişi ya da unsurların nasıl bir konum, yerleşim içinde oldukları , nasıl etkileştikleri ve bunun yaşamın akışında neleri zorlaştırdığı ya da kolaylaştırdığını görebilmeye hizmet ediyor. Sistem Dizim moderatörünün moderasyonu da  kişinin kendi yaşam sürecini görebilmesine ve düzenleyebilmesine yardımcı oluyor.

Sistem  ve Aile Dizim Kavramları:

Genel tanımıyla sistem dizim çalışmaları yaşanan herhangi bir olgunun (bu bir ilişki problemi, sağlık sorunu, iş – meslek - kariyer düzleminde bir tıkanıklık olabileceği gibi karar verilme aşamasında zorlanan herhangi bir durum da olabilir) farklı düzenlerde görselleştirilmesi ve düzenlenmesi esasına dayalı grup ya da bireysel çalışma alternatifleri olan bir yöntemdir.  Aile içindeki kuşaklar boyu süregelen etkileşim mekanizmalarını, buradaki örüntüleri gösteren ve düzenleyen formuna “Aile Dizimi” denmektedir.

Dizimler esasen aile düzeyi dışında;  etnik, politik, kurumsal, organizasyon dizimleri gibi birçok kavrama dair olabilir. Bu kavramların işleyen sistemler arasındaki  görünmez bağları görmek ve düzenlemek adına yapılan çalışmalar genelde “Sistem Dizimleri” adını alıyor. Aile bireyleri ve soyağaçlarını içeren anne, baba, kardeş, partner düzlemi konuları genelde “Aile Dizimi” adı altında düzenleniyor.

Bir anlamda “aile dizimleri” sistem dizimlerinin bir alt grubu olarak algılansa da;   her şirket, kurum, toplum, ülke temelde insanlardan oluştuğuna ve insan bir anne babadan dünyaya geldiğine ve bir “kök” aileye sahip olduğuna göre hangi çalışma yapılırsa yapılsın aile düzleminden bağımsız bir sistem dizimi ne kadar mümkün olabilir takdir edebilirsiniz.

Aile sistemlerinden gelen paternlerimiz (şablonlarımız) ister istemez iş, meslek, partner ve daha birçok sisteme etki etmektedir. Bu yüzden kişinin kendi sistemi ve bunun işleyişi hakkında daha büyük bir resmi görebilmesi “çözüm” odaklı çalışmalar için büyük önem arz etmekte ve fayda sağlamaktadır.

 

 
Grup Dinamiğinde yapılan Sistem / Aile Dizim Çalışmalarına iki şekilde katılım olabilir:
 
a. Dizim açtırmak isteyen
b. Temsilci olarak katılmak isteyen

 
a. Dizim açtırmak isteyen danışan  grup dinamiğinde yapılacak olan uygulama tarihinden bir hafta  önce sitemizdeki “Grup Aile Dizim Bilgi Formu”nu doldurup göndermelidir. Danışan çalışmanın yapılacağı gün geldiğinde öncelikle moderatörle kısa bir görüşme yapar.  Etkili olabileceğini ön gördüğü konu ya da konulara dikkat çeker ve grup dinamiğinde yapılacak çalışmaya dair bir fikir verir. Danışanın onayıyla alan çalışmasına başlanır. Genelde uygulamamız mahremiyete saygı adına konunun ve danışanın bilgilerinin grupta paylaşılmaması yönlüdür.  Hem etik açıdan hem de teknik açıdan herhangi bir zihinsel manipulasyona da bu şekilde izin verilmemiş olur. İstisnai durumlarda  tüm katılımcılarının farkındalıklarına hizmet etmek adına bilgilendirilmeler verilebilmektedir. Bu da ancak danışanın izniyle söz konusu olabilir.


Danışan çoğunlukla seansında izleyici / gözlemci konumunda yer alır. Kendisini diğer katılımcılardan biri temsil eder. Yine istinai olarak danışanın bizzat alana kendisinin çağrılması ender de olsa söz konusu olabilir. (Yine danışanın onayı olmak kaydıyla). Grup dinamiğinde katılımcılardan bir kısmı çalışmanın akışına paralel olarak alana davet edilir ve danışana ait konu, kavram ya da kişileri “temsil” ederler ki bu sebepten “temsilci” olarak adlandırılmaktadırlar.


Çalışmanın bitiminde danışanla bir "kapanış oturumu" yapılır ki bu çalışmada olagelenin danışanın; bilincine de taşınarak "idrak" edebilmesine ve çalışmanın gösterdiklerine "yaşam akışında" uyumlanmasına kolaylık sağlamak içindir. Moderatör danışana grup çalışmasının işaret ettiği farklı ilave konulara dair -sonraki süreçte "Bireysel Çalışmalar" yapılmasıyla ilgili-  tavsiyelerde bulunabilir.

b. Temsilci olarak gelen katılımcılar ise herhangi bir form doldurmak ve önbilgi vermek durumunda değildirler. Dizim sahibi olan danışanların çalışmalarındaki kişi ya da unsurları ( ki bu bir kavram da olabilir) temsil ederler.


Genelde temsil edecekleri kavram ya da kişiyi bilmeden o kimlikle resone olarak o kişinin  duygu ve beden “hali” ile ilgili geri bildirim verirler.  Temsilci algısı grup dinamiğindeki en önemli konulardan biridir. Temsilcilerin etkileşimleri  bizlere “büyük resim” hakkında çok önemli ipuçları verir.


Temsilcilerin konuyu bilmedikleri halde konunun gerçekliğini yansıtabilen halleri genelde ilk kez tecrübe edenlerde şaşkınlık yaratabilmektedir. Çalışmalarda zaman içinde tecrübelenen katılımcılar bunun bir rol ya da oyun olmadığını yaşadıkları deneyimlerle  idrak edebilmeye başlar.


Diğer bir şaşırtıcı konu da temsilcilerin temsil ettikleri kişi ya da kavramların tesadüfi olmamasıdır. Temsilciler temsil ettikleri senaryolarda kendilerinden çok şey bulabilmektedirler. Birebir örtüşmelerden dolayı hatta kendi seansı olduğundan emin olanlar bile görülmektedir. Dizim çalışmaları bu bağlamda dizim sahibi ve temsilcilere bir anlamda emekleri ve katkıları için hediyelerini sunar.
 

Danışmanlar:

 

Turgay Köyağasıoğlu

Ezgi Özsakarya

Aile Dizimi Grup çalışmalarında dizim açtırmak isteyen katılımcıların dizim tarihinden en geç bir hafta önce aşağıdaki linkteki bilgileri okuyarak gerekli bilgileri ilgili danışmanın e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Merkezimizdeki çalışmalar tıbbi teşhis ve tedavi yöntemi değildir,

bütünleyici bakış açısına destek verici niteliktedir.

bottom of page