top of page

AİLE / SİSTEM DİZİMİ BİREYSEL ÇALIŞMALAR

“Dizim” in Kelime Anlamı:

Dizim çalışması, 80'li yıllarda Bert Hellinger tarafından "Familienaufstellung" ismi ile ortaya çıktı. İngilizce ve bazı dillere Family-constellation olarak çevrildi. Almancada die Konstellation kelimesi var olduğu halde Hellinger en başından itibaren yaptığı çalışmayı “die Familienaufstellung” olarak adlandırdı. Ailenin, herhangi bir sistemin kişi veya uzman tarafından duygusal olarak konumlandırılması anlamını taşıyor.

Konstelasyon kelimesine bakarsak; Konstelasyon mimaride “ bir sistemin başka bir yerde düzenlenerek tekrar yapılandırılması” anlamı taşıyor. Astonomi ve Astroloji’de “ takım yıldızların kümelenmesi” anlamında. Genel anlamda “bir unsurun diğerlerine göre konumu, yerleşimi” anlamına geliyor. Dizim çalışmaları kişi ya da unsurların nasıl bir konum, yerleşim içinde oldukları , nasıl etkileştikleri ve bunun yaşamın akışında neleri zorlaştırdığı ya da kolaylaştırdığını görebilmeye hizmet ediyor. Sistem Dizim moderatörünün moderasyonu da  kişinin kendi yaşam sürecini görebilmesine ve düzenleyebilmesine yardımcı oluyor.

Sistem  ve Aile Dizim Kavramları:

Genel tanımıyla sistem dizim çalışmaları yaşanan herhangi bir olgunun (bu bir ilişki problemi, sağlık sorunu, iş - meslek - kariyer düzleminde bir tıkanıklık olabileceği gibi karar verilme aşamasında zorlanan herhangi bir durum da olabilir) farklı düzenlerde görselleştirilmesi ve düzenlenmesi esasına dayalı grup ya da bireysel çalışma alternatifleri olan bir yöntemdir.  Aile içindeki kuşaklar boyu süregelen etkileşim mekanizmalarını, buradaki örüntüleri gösteren ve düzenleyen formuna “Aile Dizimi” denmektedir.

Dizimler esasen aile düzeyi dışında;  etnik, politik, kurumsal, organizasyon dizimleri gibi birçok kavrama dair olabilir. Bu kavramların işleyen sistemler arasındaki  görünmez bağları görmek ve düzenlemek adına yapılan çalışmalar genelde “Sistem Dizimleri” adını alıyor. Aile bireyleri ve soyağaçlarını içeren anne, baba, kardeş, partner düzlemi konuları genelde “Aile Dizimi” adı altında düzenleniyor.

Bir anlamda “aile dizimleri” sistem dizimlerinin bir alt grubu olarak algılansa da;   her şirket, kurum, toplum, ülke temelde insanlardan oluştuğuna ve insan bir anne babadan dünyaya geldiğine ve bir “kök” aileye sahip olduğuna göre hangi çalışma yapılırsa yapılsın aile düzleminden bağımsız bir sistem dizimi ne kadar mümkün olabilir takdir edebilirsiniz.

Aile sistemlerinden gelen paternlerimiz (şablonlarımız) ister istemez iş, meslek, partner ve daha birçok sisteme etki etmektedir. Bu yüzden kişinin kendi sistemi ve bunun işleyişi hakkında daha büyük bir resmi görebilmesi “çözüm” odaklı çalışmalar için büyük önem arz etmekte ve fayda sağlamaktadır.

 

 
Bireysel Uygulamalar:
 
Bireysel uygulamalarda yine sistem dizim yöntemlerinden çok yönlü faydalanmak mümkündür. Uygulamalarda amaç yaşam sürecinin bütününü ilgilendiren bir rehberlik olduğundan uygulanan method süreklilik arz eden bir kompozisyon şeklinde olmaktadır. Genelde danışana  6 - 8 seanslık bir program önerilir. Bu bir yıla yayılan bir takvim olabilir. Seans aralıkları genelde bir aydır. Danışanın beklenti ve ihtiyacına göre bu süreler değişebilir.


Çalışmalar danışanın öncelikli talebinden başlamak üzere sağlığı, aile sistemi, lişkileri, mesleği, gelecek beklentileri gibi konuları içeren her an yaşam akışında birebir yaşadıklarına rehberlik edebilecek bir düzende olmaktadır.
 
Çalışmalar soyağacı çalışması, şablonlar, figürlerle çalışma, enerjetik dengelemeler ve uygulamalar gibi farklı yöntemleri içermektedir. Büyük resme doğru giden bir bütünlük içinde her seans farklı metodlar içermektedir.

Online Çalışma:

Aile Dizimi çalışmalarının online bireysel olarak yapılan versiyonudur. Katılımcılardan çalışma öncesi istenen formları doldurmalarının ardından randevu gününde online olarak iki saat süreli bireysel dizim çalışması yapılmaktadır. Çalışmalar zoom üzerinden gerçekleştirilmektedir. Katılımcıların ilk müracaatları turgayreiki@hotmail.com mail adresimiz üzerinden olmaktadır. Kendilerine geri dönüş yapılarak internet sitemizdeki bireysel sistemik öykü ve bireysel öykü formlarını doldurup göndermeleri istenmektedir. (Bu bilgiler mahremiyete azami özen gösterilerek sadece danışman tarafından alınmakta, hiçbir şekilde açık alanda görülmeyecek şekildedir.)

 

Danışana verilecek çalışma gününe kadar danışman bu formlar üzerinde ön çalışmasını yapıp (danışana zaman kazandıracak ve detaylı bir biçimde bakabilecek şekilde) formun sonunda yazılan talebe göre çalışmasını online formatta danışanla birebir gerçekleştirmektedir. Soyağacı etkileri (genogram), bireysel öykü etkileri (otobiografi ) ve / veya semboller, figürler kullanılarak yapılacak çalışma, sıkışılan konulara farklı bir algıyla bakabilir hale gelerek, tüm yaşam unsurlarını içerebilen konularda “yeni bir bakış açısı ve düzenleyebilme gücümüzü” aktive eden kuvvetli, etkili bir tekniktir.

 

Danışanın kendisi ile ilişkisinden başlayarak; anne, baba, kardeş, çocuk, partner, iş, meslek, kariyer, para, sağlık ve daha bir çok başlıkta düzenlemeler yapabilmesine hizmet esastır.

Danışmanlar:

Turgay Köyağasıoğlu

Ezgi Özsakarya

 

Şu aşamada bilgi göndermeyiniz !

Aşağıdaki bilgilerden hangilerinin, hangi tarihte gönderileceği bilgisi bireysel çalışma randevusu alınma aşamasında danışana bildirilecektir.

 

Merkezimizdeki çalışmalar tıbbi teşhis ve tedavi yöntemi değildir,

bütünleyici bakış açısına destek verici niteliktedir.

bottom of page