top of page
yazilarimiz2.jpg

“Gerçek” kelimesi çok göreceli bir kavram. Gerçeğimizi kendimiz farkına vararak ya da varmadan yaratırız. Algılama şekillerimiz, etkileşimlerimiz, geçmiş yaşamdan aktarılanlar “bize göre” bir gerçek olgusunu yaratır. Bu gerçek “salt gerçek” olmayabilir çünkü; içinde çarpıtmalar, kaçınmalar, genellemeler ve yok saymalar barındırır. Mutlak gerçekten uzaklaşılan durumlardır bunlar.

 

Oluşturduğumuz gerçeğimiz bizi ayakta tutmayı kısa süreli olarak sağlar, başaçıkabilme yöntemidir bir anlamda. Orta ve uzun vadede ise tekler, sendeler. Bu yüzden “sana göre, bana göre gerçek” kavramları yerine mutlak gerçek anlamında “hakikat” kelimesini kullanmak istiyorum. Kendimizi kandıramadığımız bir gerçektir hakikat ve “sadece hakikat iyileştirir”.

Dt. Turgay Köyağasıoğlu

bottom of page