top of page

AİLE-SİSTEM DİZİMLERİ EĞİTİM
VE ÇALIŞMA GRUBU

Aile / Sistem Dizimleri Uzman Uygulayıcısı Dt. Turgay Köyağasıoğlu tarafından düzenlenen 5 Modül (5 ay) süren online seminer grubudur. Müracaatlar merkezimizin mail adresi üzerinden olacaktır:


turgayreiki@hotmail.com 

Program “Zoom” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar verilen seminerleri bir ay boyunca offline olarak da tekrar izleyebilecektir.

Programımıza “Bir İyileşme Hikayesi” kitabının yazarı Fizyoloji Uzmanı Sn. Dr. Asuman Kabadağ da ; Aile - Sistem Dizimlerinde konunun Nörofizyolosini anlatacağı derslerle misafir hocamız olarak katılacaktır. Yine Aile / Sistem Dizimleri Uzman Uygulayıcısı Sn. Sema Türkel de konuk hocamız olarak eğitime katkı sağlayacaktır.

Online seminerler TR saati ile 20:00- 24:00 arası; Haftada 1 gün 4 saat, ayda 16 saat, toplam 5 ayda 80 saatlik bilgi paylaşım takvimi içermektedir. Ayrıca mentor çalışmaları ve her modül sonrası pekiştirme oturumları, tüm katılımcılara açılacak dizimler ve katılımcıların açacağı dizimler ile 80 saatlik pratik uygulamalar içerir. Toplamda 160 saat süren bir programdır.

Katılım Ücreti: Aylık 1000, toplamda beş aylık program için 5000 liradır. Ödeme biçimi sözleşme metninde katılımcılara bildirilecektir.

5 Modülü de tamamlayanlara Yeniden Doğuş Danışmanlık Merkezi tarafından katılım belgesi (sertifika) verilecektir. Bu belge online eğitim çalışma programını tamamladığınıza dair bir belgedir, resmi evrak olarak geçerliliği yoktur. Bu programdaki öncelikli amaç: Aile-Sistem Dizimleri kuramının detaylı bir şekilde öğrenilebilmesi ve uygulanabilmesidir. (Katılımcıların hem kendilerine fayda sağlayabilmek hem de sistem bilgi ve tecrübesi ile kendi mevcut meslek alanlarına da entegre ederek kullanabilmektir).
On line programımız : Holistik ( bütüncül )  bir yaklaşım ile insanın bütünlüğünü hedefleyen; kuram ve deneyimin yoğun tecrübeleri ile süreklilik arz eden modüllerle beş aylık bir takvim içermektedir.


Bu Çalışma Grubu her bireye kendisi ile ilişkisinden başlayarak; anne, baba, kardeş, çocuk, partner, iş, meslek, kariyer, para, sağlık ve daha bir çok başlıkta düzenlemeler yapabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Özellikle terapist olan ya da terapistlik hedefi olan arkadaşlarımızın mevcut iş / meslek kollarına entegre edecekleri bilgi ve deneyim içerir. Bu entegratif yaklaşımla; kendine ve ilişki düzenlerine yeni bir algıyla bakabilmeyi, kendi gücünü ve kaynaklarını okuyabilmeyi ve bunları hayata geçirebilmeyi hedefler. Aile / Sistem Dizimleri konularında danışmanlık yapmak isteyen arkadaşlarımıza da genişletilmiş bir bakış açısı ve uygulama sahası açar...

Bu seminer nasıl faydalar sağlar ?
 

  1. Aile sistemlerimizden getirdiğimiz Hipnotik fenomenleri öğrenerek  buradaki bloke konuların  çok boyutlu görülebilmesi ve dönüştürülmesine hizmet eder.

  2. Aile / Sistem dizim kuramının hayata aktarılmasıyla ilgili çok sayıda bilgi ve egzersiz ile farkındalıklar ve dönüşümler sağlar.

  3. Güncel konularımızın paylaşımı ve bizi sıkıştıran konuların etkilerinin dönüştürülmesi ile ilgili  yol rehberliği yapacak derin çalışmalarla özgürleşmeler sağlar.

  4. Katılımcıların kendi mesleklerinde sistemik yaklaşım ve dokunuşların olumlu etkilerini görmeye yardımcı olur.

  5. Kişisel gelişim konuları ile ilgilenenlere çok kıymetli bir kuram ve pratik sunarak;  olumlu sonuçlarını “sadece öğrenmek değil” deneyimlemek ve hayata uyarlamak fırsatı da sağlar.

  6. Kişinin Soyağacı illüzyonlarından ayrışabilmeye başlayıp “kendi özgün senaryosunu yazabilmesine ve yaşayabilmesine” katkılar sağlar.

  7. Hedefler ve ona ulaşabilme konusunda çok boyutlu bakış açısı ve dönüştürebilme gücünü hatırlatır ve yaşatır.

  8. Kişinin öz kaynaklarını hatırlatarak kendi gücünü eline almasına katkı sağlar.

  9. Geçmişin  kısıtlayan ilişki, iş, meslek, partner başlıklarındaki illüzyonunu dönüştürebilme gücünü kişinin ellerine teslim eder

  10. Kişinin     “kendilik” tanımını oluşturan parçalarıyla tanışmasını ve “hakiki bir kendini tanıma” programı içinde kendine ve yaşama “bütünsel” bakabilme bilincini güçlendirir.

 


1.MODÜL:

 

Dt. Turgay Köyağasıoğlu


Sistemik alan bilgisine giriş:

Aile Dizim kuramı 

Yaşamla ilişkimiz, Dünya ile uyumumuz

Ebeveynlerimiz ve Biz

İlişkiler
 
Sistemik alanda “ temsilcilik ve danışan ” kavramı

Fenomolojik Algı

Algı çeşitliliği ve etkileşim

Resonans ( Nörofizyolojik etkileşim )

Sistem Yasaları ( Giriş )

Sevgi Düzenleri  ( Sevgi – Saygı – Şefkat nedir ,ne zannedilir ? )
 
Sistemden gelen Hipnotik etkiler ( etkili iletişim, etkileşim, değişim )

Soyağacı Hipnozu

Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı

Aidiyet 

Denge 

Sıra Düzeni

Dr. Asuman Mermerci 
Hafıza ve Öğrenmeye Giriş
Beynin Yapısı ve Nöronlar 
Beynim nasıl işler? Fotografik Hafıza nedir? 
Beyin bölgeleri tanıma (Hipocampus & Amigdala)
Bilinç ve Bilinçaltı Kavramları
Explisit, implisit, declerative- non declerative bellek kavramları
Öğrenme Modelleri (Asosiyatif ve Nonasosiyatif Öğrenme)
Genetik Hafıza, aktarım taşınım ve DNA süreçleri 
Rezonans Kavramı ve Sicim Teorisi
Sema Türkel:

Renk Profili
Renk profilinin tarihçesi
Renk profili oluşturulması
Renk profilinin psikolojide kullanımı
Renk profilinde arketipler 

 

2.MODÜL: 

Dt. Turgay Köyağasıoğlu

 
Tüm ilişkileri belirleyen “Vicdan” kavramı

Vicdan algısı ve etkileşimleri  ( Vicdan  nedir, ne zannedilir ? )

Kolektif Vicdan  / Bireysel Vicdan 

“Ben  = kendilik ” kavramı
 
Bilinç Evreleri

Bütünsel Ben

Kendine Merhamet

Soy Ağacı ( Genogram )

Sistemik Alanda “ İlişkiler Düzeni ”

Anne Baba Düzlemi  

Kardeş Düzlemi

Eş / Partner Düzlemi

Çocuklar Düzlemi

Dr. Asuman Mermerci 
Beyinde Konuşmanın Önemi, Konuşurken beynimde ve belleğimde ne olur?
Broca, Wernicke, Lietcheim Modelleri
Yaşamımızda Seçimler- Ödül ve Ceza Merkezlerimiz
Sonsuza dek mutluluk var mı? (Nucleus accumbens deneyleri)
Duygular ve Hisler 
Duygular ve Hisler beyinde nasıl yönetilir?
Sema Türkel:
Renk profilinin fonksiyonel ve disfonksiyonel özellikleri 
Renk profilinin eski Mısır ve Yunan mitolojisindeki kullanımı  
Yaşam yolu rengimizin oluşturulması 
Renk barkodunun çıkarılması.                                          
Jung’ un renk evi oluşturulması         
Renk eviyle yapılan çalışmalar.        
 
3.MODÜL:


Dt. Turgay Köyağasıoğlu


Bağlar

Bağlanma  - Ayrışma
 
Çocuksu bakış  açısı 

Yok saydıklarımız, çarpıttıklarımız, kaçındıklarımız 

Yetişkin bilinci ile bakışa giriş  

Sistemik alanda “kavramlar” üzerinde çalışma

Polarite – Dualite / Vitalite / Hakikat

Zaman 

Para

İş, meslek, kariyer

Başarı

Talep ve niyet oluşturma bilgi ve egzersizleri
Hipnotik Lisan
Yöntem oluşturma ve rehberlik
Aile Dizimi çalışma format ve etkinliği

Dr. Asuman Mermerci 
Beyinde Zaman kavramı ve Anda kalmak
Zaman nasıl yönetilir?
Beyinde zaman nasıl anlaşır (Fotonlar ve Görmek) 
Beyinde zamanın anlaşılması, ilgili beyin bölgeleri
İlişkiler ve Aşkın nörobiyolojisi
Polarite & Dualite & Vitalite & Mortalite

Sema Türkel:
Etkin iletişim
İletişimin tanımı.                                  
Kişilerarası iletişim.                                                               
Etkili iletişimi engelleyen faktörler.         
Psikolojik faktörler.                            
Fizyolojik faktörler                               


4. MODÜL:


Dt. Turgay Köyağasıoğlu

Sistemik düzlemde “duygulara” çalışma

Duygular  / Hisler / Haller arasındaki ayrım

Yaşam planında gelişen duygular

Primer, sekonder, üstlenilmiş duygular

Regresyon / Senaryo Değişimleri
 
Özgün Senaryo

Sistemik düzlemde “semptomlara” çalışma

Hastalıklar / Semptomlara Sistemin Bakışı

Kaos  

Travma
   
Ruh Beden - Zihin Beden- Duygu Beden - Fizik Beden İletişimi


Dr. Asuman Mermerci 

Sistem Dizimlerinde Hastalık ve Semptomlar
Hastalıkların Yaşamda Mesajları ve Bilinçaltında Hastalıklar 
Bedende Aidiyet, Sıra Düzeni, Denge ve Uyum
Bedende denge (hormonlar) Beyinde denge (nörotransmitterler) 
Denge & Bedende denge, Beyinde denge, Yaşamda denge.
Epifiz - Hipofiz

Sema Türkel:

Etkili iletişimde gönderici ve alıcı için engeller                    
Etkili iletişimde gönderici için kılavuz.                                              
Etkili iletişimde alıcı için kılavuz.                                                 
Duygusal gerilimin anatomisi.             
Kavramsal tepkiler Davranışlar tepkiler.                                                 

 
5. MODÜL:


Dt. Turgay Köyağasıoğlu

Progresyon

Yeni Anlaşmalar

Yeniden çerçeveleme

Veçheler
 
Karmik Etkiler ve Özgürleşme

Gelecek Algısı
Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma

Hedefler

Mevcut Yol - İstenenen Yol - Ruhun Yolu 

Sema Türkel:
Durum ve davranışlarımızı nasıl yaratırız 
Fizyoloji, duruş, biokimya, nefes alma, kas tansiyonu gevşetme.                                            
İçsel haritalar.                                       
Başarıyı sağlayacak yedi temel tetikleyici.

Eğitim Takvimi:
 
03 Şubat 2021: Tanışma ve bilgilendirme toplantısı

1.MODÜL:
10 Şubat 2021
17 Şubat 2021
24 Şubat 2021
03 Mart 2021


2.MODÜL:
10 Mart 2021
17 Mart 2021
24 Mart 2021
31 Mart 2021


3.MODÜL:
07 Nisan 2021
14 Nisan 2021
21 Nisan 2021
28 Nisan 2021

4.MODÜL:
05 Mayıs 2021
12 Mayıs 2021
19 Mayıs 2021
26 Mayıs 2021

5.MODÜL:
02 Haziran 2021
09 Haziran 2021
16 Haziran 2021
23 Haziran 2021

bottom of page