SAHA (Sistemik Aktivasyon Hatırlama Alanı)

SAHA İZMİR TAKVİMİ


1.BLOK:  27-28 EKİM 2018
 
Sistemik alan bilgisine giriş:

Yaşamla ilişkimiz

Dünya ile uyumumuz

Ebeveynlerimiz ve Biz

Sistemik alanda “sistem dizim” kuramı

Sistem Dizim kuramı

Sistem Yasaları ( Giriş )

Fenomolojik Algı

Sistemik alanda “ temsilcilik ve danışan ” kavramı

Temsilci Algısı

Algı çeşitliliği ve etkileşim

Resonans ( Nörofizyolojik etkileşim )


2. BLOK   24-25 KASIM 2018


 Sevgi Düzenleri  ( Sevgi – Saygı – Şefkat )

“Kabul etme”nin Hafifliği
 
Hipnoz Giris ( etkili iletisim, etkilesim, degisim )

Hipnotik Lisan
 
Sistemik alanda “Yaşam”  ve “Dünya” kavramı

Aidiyet

Denge

Sıra Düzeni


3.BLOK  22-23 ARALIK 2018


Hipno – Sistemik Yaklaşım
Sistemik Alanda  “vicdan” kavramı

Kollektif Vicdan

Bireysel Vicdan

Vicdan algısı ve etkileşimleri
 
Sistemik alanda “ben / kendilik” kavramı
 
Bilinç Evreleri

Kaçındıklarımız, çarpıttıklarımız

Bütünsel Ben

Kendine Merhamet


 
4. BLOK:  19-20 OCAK 2019


Soy Ağacı
 
Sistemik Alanda “ İlişkiler Düzeni ”

Anne Baba Düzlemi (İletişim -  Etkileşim -  Değişim   /  Otorite - Güven – Süreklilik)

Kardeş Düzlemi

Eş / Partner Düzlemi

Çocuklar Düzlemi

Bağlar
 
Talep ve niyet olusturma bilgi ve exersizleri

Çocuksu bakış açısı, yok saydıklarımız, çarpıttıklarımız

Yetişkin bilinci ile bakışa giriş

Polariteden, dualiteye geçiş ( Giriş )

 

5.BLOK   16-17 ŞUBAT 2019

Sistemik alanda katılımcılara uygulanacak “aile dizim” çalışmaları

Sistemik alanda “kavramlar” üzerinde çalışma

Polarite – Dualite / Vitalite / Hakikat

Para

İş, meslek, kariyer

Başarı
    
Sistemde  Mizahın kullanımı


6.BLOK:  16-17 MART 2019

Sistemik alanda katılımcılara uygulanacak “aile dizim” çalışmaları
 
Sistemik Alanda “ Rüyalarla “ Çalışma

Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı

Metaforlar    
     
Yöntem oluşturma ve rehberlik

7. BLOK   20-21 NİSAN 2019

Sistemik düzlemde “duygulara” çalışma

Duygular  / Hisler / Haller

Duyguların Bedendeki Etkisi  ( Somatik Beden )

Duyguların Mesajı  ( Somatik / Bilişsel Beden )

Bilinçdışı Karşılıkları  / Dönüşüm

Sistemik düzlemde “anılara” çalışma

Regresyon / Senaryo Değişimleri

Soyağacı İllüzyonu  /  Sistemik alanda “ hipnotik dokunuşlar “
 
Özgün Senaryo
    
Katılımcıların yapacağı açılımlar( giriş )
 


8. BLOK      18-19 MAYIS  2019


Sistemik düzlemde “semptomlara” çalışma

Hastalıklar / Semptomlar

Semptomların Dili

Bilinçdışı karşılıkları

Hastalık ve Travmaların “Bütüne” Daveti

Ruh Beden - Zihin Beden- Duygu Beden - Fizik Beden İletişimi

Katılıcımların yapacağı açılımlar


 

9. BLOK:      15-16 HAZİRAN 2019
    
Katılıcımların yapacağı açılımlar  

Progresyon

Yeni Anlaşmalar

Yeniden çerçeveleme

Veçhelerimiz ve Karma ( Kontrat)
     
Karmik Etkiler ve Özgürleşme


10.BLOK:      13-14 TEMMUZ 2019


Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma
 
Gelecek Algısı

Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma

Hedefler

Mevcut Yol – İstenenen Yol- Ruhun Yolu

Yeniden Doğuş
    
Sertifika Töreni

 

Altıncısını düzenlediğimiz bu özel programın hayırlar getirmesini diliyor,  saygı ve sevgilerimi sunuyorum.