AİLE – SİSTEM DİZİMLERİ
ONLINE EĞİTİM - ÇALIŞMA GRUBU

Online Aile Dizimi Seminer programımız 1 Temmuz Çarşamba günü başlıyor.

Beş ay sürecek olan programın tamamı 5 modülden oluşmaktadır. Programı tamamlamak isteyen arkadaşların 5 modüle de katılımları gerekmektedir. (Bilginin bütünlüğü, devamlılığı açısından ve katılımcıların öğrendiklerini kendi hayatlarına ve kendi çalışma alanlarına entegre edebilmeleri için devamlılık ilkesinin çok önemli olduğu hepimizin yaşadığı bir tecrübedir.)

Burada tek istisna 1. Modül için geçerli olabilecektir. Sadece 1. Modül konularına ilgi duyanlar diğer modüllere katılmadan 1. Modüle iştirak edip, sonrakilere devam etmeyebilirler. Ancak bu diğer modüller için geçerli olamayacaktır.

Müracaatlar merkezimizin mail adresi üzerinden olacaktır.


info@yeniden-dogus-danismanlik.com 

Programın başlangıcından bir hafta önce (24 Haziran Çarşamba akşamı TR saati ile 20:00’de) tüm katılımcılarla ücretsiz on line tanışma ve ön bilgi paylaşımı gerçekleştireceğiz.

Program “Zoom” üzerinden gerçekleştirilecektir.

5 Modüle de katılacak olan arkadaşlar  verilen seminerleri bir ay boyunca offline olarak tekrar izleyebilecektir.

5 Modülü de tamamlayanlara Yeniden Doğuş Danışmanlık Merkezi tarafından katılım belgesi (sertifika) verilecektir. Bu belge online eğitim çalışma programını tamamladığınıza dair bir belgedir, resmi evrak olarak geçerliliği yoktur. Bu programdaki öncelikli amaç:   Aile - Sistem Dizimleri kuramının detaylı bir şekilde öğrenilebilmesi ve uygulanabilmesidir. ( Katılımcıların hem kendilerine fayda sağlayabilmek hem de sistem bilgi ve tecrübesi ile kendi mevcut meslek alanlarına da entegre ederek  kullanabilmektir).


Programımıza “Bir İyileşme Hikayesi” kitabının yazarı Fizyoloji Uzmanı Sn. Dr. Asuman Kabadağ da ; Aile - Sistem Dizimlerinde konunun Nörofizyolosini anlatacağı derslerle misafir hocamız olarak katılacaktır.

Seminer programımız; 01. 07. 2020 tarihinde başlayacak, 11.11.2020 tarihinde tamamlanacaktır. Bu tarihler içinde her Çarşamba akşamı TR saati ile 20:00 - 23:00 arası; Haftada 1 gün 3 saat, ayda 12 saat, toplam 5 ayda 60 saatlik bir takvim içermektedir.


Katılım Ücreti: Aylık 900, toplamda beş aylık program için 4500 liradır. (Aydan aya beş ayda ödenecektir. Ödeme biçimi sözleşme metninde katılımcılara bildirilecektir.)

Hayırlar getirmesini diliyorum, saygı ve sevgilerimle...

Dt. Ş.Turgay Köyağasıoğlu


Aile / Sistem Dizimleri Uzman Uygulayıcısı

Program hakkında bilgi detaylarını sunuyorum:

Online Aile Dizimi  Eğitim - Çalışma Grubu; 5 yıldır sürdürdüğümüz SAHA adını verdiğim çalışma grubunun döneme uyarlanmış “yeni” versiyonudur. Hem günümüz koşulları sebebiyle hem de daha önce bu programa isteyip de farklı ülke ve şehirlerden gelemeyen arkadaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Bu vesile ile öneren ve destekleyen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.

Online programımız Holistik (bütüncül)  bir yaklaşım ile insanın bütünlüğünü hedefleyen; kuram ve deneyimin yoğun tecrübeleri ile süreklilik arz eden modüllerle beş aylık bir takvim içermektedir.

 

Bu çalışma grubu her bireye kendisi ile ilişkisinden başlayarak; anne, baba, kardeş, çocuk, partner, iş, meslek, kariyer, para, sağlık ve daha bir çok başlıkta düzenlemeler yapabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Özellikle terapist olan ya da terapistlik hedefi olan arkadaşlarımızın mevcut iş / meslek kollarına entegre edecekleri bilgi ve deneyim içerir. Bu entegratif yaklaşımla; kendine ve ilişki düzenlerine yeni bir algıyla bakabilmeyi, kendi gücünü ve kaynaklarını okuyabilmeyi ve bunları hayata geçirebilmeyi hedefler. Aile / Sistem Dizimleri konularında danışmanlık yapmak isteyen arkadaşlarımıza da genişletilmiş bir bakış açısı ve uygulama sahası açar.

Bu seminer nasıl faydalar sağlar ?

1. Aile sistemlerimizden getirdiğimiz Hipnotik fenomenleri öğrenerek  buradaki bloke konuların  çok boyutlu görülebilmesi ve dönüştürülmesine hizmet eder.
2.  Aile / Sistem dizim kuramının hayata aktarılmasıyla ilgili çok sayıda bilgi ve egzersiz ile farkındalıklar ve dönüşümler sağlar.
3.  Güncel konularımızın paylaşımı ve bizi sıkıştıran konuların etkilerinin dönüştürülmesi ile ilgili  yol rehberliği yapacak derin çalışmalarla özgürleşmeler sağlar.
4. Katılımcıların kendi mesleklerinde sistemik yaklaşım ve dokunuşların olumlu etkilerini görmeye yardımcı olur.
5. Kişisel gelişim konuları ile ilgilenenlere çok kıymetli bir kuram ve pratik sunarak;  olumlu sonuçlarını “sadece öğrenmek değil” deneyimlemek ve hayata uyarlamak fırsatı da sağlar.
6. Kişinin Soyağacı illüzyonlarından ayrışabilmeye başlayıp “kendi özgün senaryosunu yazabilmesine ve yaşayabilmesine” katkılar sağlar.
7. Hedefler ve ona ulaşabilme konusunda çok boyutlu bakış açısı ve dönüştürebilme gücünü hatırlatır ve yaşatır.
8. Kişinin özkaynaklarını hatırlatarak kendi gücünü eline almasına katkı sağlar.
9. Geçmişin  kısıtlayan ilişki, iş, meslek, partner başlıklarındaki illüzyonunu dönüştürebilme gücünü kişinin ellerine teslim eder.
10. Kişinin     “kendilik” tanımını oluşturan parçalarıyla tanışmasını ve “hakiki bir kendini tanıma” programı içinde kendine ve yaşama “bütünsel” bakabilme bilincini güçlendirir.

AİLE – SİSTEM DİZİMİ ONLINE SEMİNER PROGRAMI:

1. MODÜL


Sistemik alan bilgisine giriş:
Aile Dizim kuramı 
Yaşamla ilişkimiz, Dünya ile uyumumuz
Ebeveynlerimiz ve Biz
İlişkiler
Sistemik alanda “ temsilcilik ve danışan ” kavramı
Fenomolojik Algı
Algı çeşitliliği ve etkileşim
Resonans ( Nörofizyolojik etkileşim )
Sistem Yasaları ( Giriş )
Sevgi Düzenleri  ( Sevgi – Saygı – Şefkat nedir ,ne zannedilir ? )
Sistemden gelen Hipnotik etkiler ( etkili iletişim, etkileşim, değişim )
Soyağacı Hipnozu
Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı
Aidiyet 
Denge 
Sıra Düzeni

2. MODÜL


Tüm ilişkileri belirleyen “Vicdan” kavramı
Vicdan algısı ve etkileşimleri  ( Vicdan  nedir, ne zannedilir ? )
Kollektif Vicdan  / Bireysel Vicdan 
“Ben  = kendilik ” kavramı
Bilinç Evreleri
Bütünsel Ben
Kendine Merhamet
Soy Ağacı ( Genogram )
Sistemik Alanda “ İlişkiler Düzeni ”
Anne Baba Düzlemi  
Kardeş Düzlemi
Eş / Partner Düzlemi
Çocuklar Düzlemi

3. MODÜL


Bağlar
Bağlanma  - Ayrışma
Çocuksu bakış  açısı 
Yok saydıklarımız, çarpıttıklarımız, kaçındıklarımız 
Yetişkin bilinci ile bakışa giriş  
Sistemik alanda “kavramlar” üzerinde çalışma
Polarite – Dualite / Vitalite / Hakikat
Zaman 
Para
İş, meslek, kariyer
Başarı
Talep ve niyet oluşturma bilgi ve exersizleri
Hipnotik Lisan
Yöntem oluşturma ve rehberlik
Aile Dizimi çalışma format ve etkinliği

4. MODÜL


Sistemik düzlemde “duygulara” çalışma
Duygular  / Hisler / Haller arasındaki ayrım
Yaşam planında gelişen duygular
Primer, sekonder, üstlenilmiş duygular
Regresyon / Senaryo Değişimleri
Özgün Senaryo
Sistemik düzlemde “semptomlara” çalışma
Hastalıklar / Semptomlara Sistemin Bakışı
Kaos  
Travma
Ruh Beden - Zihin Beden- Duygu Beden - Fizik Beden İletişimi

5. MODÜL


Progresyon
Yeni Anlaşmalar
Yeniden çerçeveleme
Veçheler
Karmik Etkiler ve Özgürleşme
Gelecek Algısı
Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma
Hedefler
Mevcut Yol – İstenenen Yol- Ruhun Yolu