AİLE – SİSTEM DİZİMLERİ
ONLINE SEMİNER - ÇALIŞMA GRUBU

Dt. Turgay Köyağasıoğlu tarafından düzenlenen 5 Modül ( 5 ay ) süren online seminer grubudur. Müracaatlar merkezimizin mail adresi üzerinden olacaktır.

info@yeniden-dogus-danismanlik.com

Program “Zoom” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Katılımcılar  verilen seminerleri bir ay boyunca offline olarak da tekrar izleyebilecektir.

Programımıza “Bir İyileşme Hikayesi” kitabının yazarı Fizyoloji Uzmanı Sn. Dr. Asuman Kabadağ da ; Aile - Sistem Dizimlerinde konunun Nörofizyolosini anlatacağı derslerle misafir hocamız olarak katılacaktır.

Online seminerler TR saati ile 20:00 - 23:30  arası; Haftada 1 gün 3,5 saat, ayda 14 saat, toplam 5 ayda 70 saatlik bilgi paylaşım takvimi içermektedir.

 

Ayrıca her hafta iki saat mentor çalışmaları ve her modül sonrası pekiştirme oturumları ile 50 saatlik pratik uygulamalar içerir. Toplamda 120 saat süren bir programdır.

Katılım Ücreti: Aylık 900, toplamda beş aylık program için 4500 liradır. Ödeme biçimi sözleşme metninde katılımcılara bildirilecektir

 

​Program detayları:

 

Online programımız : Holistik ( bütüncül )  bir yaklaşım ile insanın bütünlüğünü hedefleyen; kuram ve deneyimin yoğun tecrübeleri ile süreklilik arz eden modüllerle beş aylık bir takvim içermektedir.

​Bu Çalışma Grubu her bireye kendisi ile ilişkisinden başlayarak; anne, baba, kardeş, çocuk, partner, iş, meslek, kariyer, para, sağlık ve daha bir çok başlıkta düzenlemeler yapabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Özellikle terapist olan ya da terapistlik hedefi olan arkadaşlarımızın mevcut iş / meslek kollarına entegre edecekleri bilgi ve deneyim içerir. Bu entegratif yaklaşımla; kendine ve ilişki düzenlerine yeni bir algıyla bakabilmeyi, kendi gücünü ve kaynaklarını okuyabilmeyi ve bunları hayata geçirebilmeyi hedefler. Aile / Sistem Dizimleri konularında danışmanlık yapmak isteyen arkadaşlarımıza da genişletilmiş bir bakış açısı ve uygulama sahası açar...

 

Bu seminer nasıl faydalar sağlar ?

 

 

  1. Aile sistemlerimizden getirdiğimiz Hipnotik fenomenleri öğrenerek  buradaki bloke konuların  çok boyutlu görülebilmesi ve dönüştürülmesine hizmet eder.

  2. Aile / Sistem dizim kuramının hayata aktarılmasıyla ilgili çok sayıda bilgi ve egzersiz ile farkındalıklar ve dönüşümler sağlar.

  3. Güncel konularımızın paylaşımı ve bizi sıkıştıran konuların etkilerinin dönüştürülmesi ile ilgili  yol rehberliği yapacak derin çalışmalarla özgürleşmeler sağlar.

  4. Katılımcıların kendi mesleklerinde sistemik yaklaşım ve dokunuşların olumlu etkilerini görmeye yardımcı olur.

  5. Kişisel gelişim konuları ile ilgilenenlere çok kıymetli bir kuram ve pratik sunarak;  olumlu sonuçlarını “sadece öğrenmek değil” deneyimlemek ve hayata uyarlamak fırsatı da sağlar.

  6. Kişinin Soyağacı illüzyonlarından ayrışabilmeye başlayıp “kendi özgün senaryosunu yazabilmesine ve yaşayabilmesine” katkılar sağlar.

  7. Hedefler ve ona ulaşabilme konusunda çok boyutlu bakış açısı ve dönüştürebilme gücünü hatırlatır ve yaşatır.

  8. Kişinin özkaynaklarını hatırlatarak kendi gücünü eline almasına katkı sağlar.

  9. Geçmişin  kısıtlayan ilişki, iş, meslek, partner başlıklarındaki illüzyonunu dönüştürebilme gücünü kişinin ellerine teslim eder.

  10. Kişinin     “kendilik” tanımını oluşturan parçalarıyla tanışmasını ve “hakiki bir kendini tanıma” programı içinde kendine ve yaşama “bütünsel” bakabilme bilincini güçlendirir.

 

PROGRAM

 

 

1.MODÜL:  

 

 

Sistemik alan bilgisine giriş:

 

Aile Dizim kuramı

 

Yaşamla ilişkimiz, Dünya ile uyumumuz

 

Ebeveynlerimiz ve Biz

 

İlişkiler

 

Sistemik alanda “ temsilcilik ve danışan ” kavramı

 

Fenomolojik Algı

 

Algı çeşitliliği ve etkileşim

 

Resonans ( Nörofizyolojik etkileşim )

 

Sistem Yasaları ( Giriş )

 

Sevgi Düzenleri  ( Sevgi – Saygı – Şefkat nedir ,ne zannedilir ? )

 

Sistemden gelen Hipnotik etkiler ( etkili iletişim, etkileşim, değişim )

 

Soyağacı Hipnozu

 

Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı

 

Aidiyet

 

Denge

 

Sıra Düzeni

 

 

2.MODÜL:

 

Tüm ilişkileri belirleyen “Vicdan” kavramı​

 

Vicdan algısı ve etkileşimleri​  ( Vicdan  nedir, ne zannedilir ? )

 

Kollektif Vicdan  / Bireysel Vicdan

 

“Ben  = kendilik ” kavramı

 

Bilinç Evreleri

 

Bütünsel Ben

 

Kendine Merhamet

 

Soy Ağacı​ ( Genogram )

 

Sistemik Alanda “ İlişkiler Düzeni ”​

 

Anne Baba Düzlemi 

 

Kardeş Düzlemi

 

​Eş / Partner Düzlemi

 

Çocuklar Düzlemi​

 

 

3.MODÜL:

 

Bağlar  - Bağlanma  - Ayrışma

 

Çocuksu bakış  açısı

 

Yok saydıklarımız, çarpıttıklarımız, kaçındıklarımız

 

Yetişkin bilinci ile bakışa giriş 

 

Sistemik alanda “kavramlar” üzerinde çalışma

 

Polarite – Dualite / Vitalite / Hakikat

 

Zaman

 

Para

 

İş, meslek, kariyer

 

Başarı

 

Talep ve niyet oluşturma bilgi ve egzersizleri

Hipnotik Lisan

Yöntem oluşturma ve rehberlik

Aile Dizimi çalışma format ve etkinliği

 

4. MODÜL:

 

Sistemik düzlemde “duygulara” çalışma

 

Duygular  / Hisler / Haller arasındaki ayrım

 

Yaşam planında gelişen duygular

 

Primer, sekonder, üstlenilmiş duygular

 

Regresyon / Senaryo Değişimleri

 

Özgün Senaryo

 

Sistemik düzlemde “semptomlara” çalışma

 

Hastalıklar / Semptomlara Sistemin Bakışı

 

Kaos 

 

Travma

                                                                                                       

Ruh Beden - Zihin Beden - Duygu Beden - Fizik Beden İletişimi

 

5. MODÜL:

Progresyon

 

Yeni Anlaşmalar  / Yeniden çerçeveleme

 

Veçheler

 

Karmik Etkiler ve Özgürleşme

 

Gelecek Algısı

Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma

 

Hedefler

 

Mevcut Yol – İstenenen Yol - Ruhun Yolu

 

Hayırlar getirmesini diliyorum, saygı ve sevgilerimle...

Dt. Ş.Turgay Köyağasıoğlu

Aile / Sistem Dizimleri Uzman Uygulayıcısı