top of page

AİLE-SİSTEM DİZİMLERİ ONLINE
EĞİTİM 
VE ÇALIŞMA GRUBU

AİLE – SİSTEM DİZİMLERİ EĞİTİM VE ÇALIŞMA GRUBU

Bu program; Online formatta 9 ayda 240 saatlik teorik bilgi ayrıca mentor çalışmaları, süpervizyonlar ve her modül sonrası pekiştirme oturumları, tüm katılımcılara açılacak dizimler ve katılımcıların açacağı dizimler ile 200 saatlik pratik uygulamalar içerir.
Toplamda 440 saat süren bir programdır.


Online program bitiminde yüz yüze çalışmaların paylaşılacağı 3 gece 4 günlük yatılı kamp programı da düzenlenmektedir.
9 aylık program bitiminden itibaren bir yıl boyunca ücretsiz mentor desteği verilmektedir.


Online Aile Dizimi eğitim programımız moderatörlüğünü Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü mezunu Dt. Turgay Köyağasıoğlu’ nun yaptığı bir çalışma grubudur. Müracaatlar ve kayıtlar turgayreiki@hotmail.com adresimizden olmaktadır. Eğitim programımız “Zoom” üzerinden gerçekleştirilmektedir.


Teorik dersler 30 gün pratik uygulamalar 7 gün boyunca offline tekrar izlenebilmektedir.


Bu programa dahil olanlar;
- Aile / Sistem Dizimleri kuramı,
- Her katılımcıya dizim açılacak olan grup çalışmaları,
- Her katılımcının kuramın tüm konularını deneyimleyebilmeleri için uyguladığımız mentor çalışmaları,
- Katılımcıların grup ve bireysel aile dizimi açılımı yapabilecek seviyeye gelmesine yönelik açacakları dizimler,
- Peer grup adı altında tecrübeleri güçlendirmek adına katılımcılara yapılacak ve katılımcıların yapacakları dizimlerdir.

Program bitiminde katılımcılara Yeniden Doğuş Danışmanlık Merkezi tarafından katılım belgesi (sertifika) verilmektedir.

Bu seminer nasıl faydalar sağlar?


1. Aile sistemlerimizden getirdiğimiz Hipnotik fenomenleri öğrenerek buradaki bloke konuların çok boyutlu görülebilmesi ve dönüştürülmesine hizmet eder.
2. Aile / Sistem dizim kuramının hayata aktarılmasıyla ilgili çok sayıda bilgi ve egzersiz ile farkındalıklar ve dönüşümler sağlar.
3. Güncel konularımızın paylaşımı ve bizi sıkıştıran konuların etkilerinin dönüştürülmesi ile ilgili yol rehberliği sağlar.
4. Katılımcıların kendi mesleklerinde sistemik yaklaşım ve dokunuşların olumlu etkilerini görmeye yardımcı olur.
5. Kişisel gelişim konuları ile ilgilenenlere çok kıymetli bir kuram ve pratik sunarak; olumlu sonuçlarını hayata uyarlamak fırsatı da sağlar.
6. Kişinin Soyağacı illüzyonlarından ayrışabilmeye başlayıp “kendi özgün senaryosunu yazabilmesine ve yaşayabilmesine” katkılar sağlar.
7. Hedefler ve ona ulaşabilme konusunda çok boyutlu bakış açısı ve dönüştürebilme gücünü hatırlatır ve yaşatır.
8. Kişinin öz kaynaklarını hatırlatarak kendi gücünü eline almasına katkı sağlar.
9. Geçmişin kısıtlayan ilişki, iş, meslek, partner başlıklarındaki illüzyonunu dönüştürebilme gücünü kişinin ellerine teslim eder.
10. Kişinin “kendilik” tanımını oluşturan parçalarıyla tanışmasını ve “hakiki bir kendini tanıma” programı içinde kendine ve yaşama “bütünsel” bakabilme bilincini güçlendirir..

ÖNEMLİ NOT:


Katılımcılarımız eğitim sonu yeterliliği açısından grup ve bireysel çalışmalarda Aile ve Sistem Dizimleri uygulayıcılığı yapabilir seviyede olmaktadırlar. Verilen bu sertifika;
Yeniden Doğuş Danışmanlık olarak hangi konuları kaç gün kaç saat teorik ve pratik olarak sunduğumuz, danışmanlık yetki ve sınırlarımızın nereye kadar olduğu ve bunun sorumluluğunu da aldığımıza dair bir belge anlamı taşımaktadır.
Bu bağlamda verdiğimiz bu sertifika sunulan 9 aylık eğitimin sorumluluğunu almaktan ibaret olmayıp “olanaklarımız ve sınırlarımız” dengesinin bir hatırlatıcısı olmayı da hedeflemektedir.


Şöyle ki: Aile ve Sistem Dizimleri ülkemizde resmi olarak tanımlanmış değildir.
Sağlık Bakanlığınca da Milli Eğitim Bakanlığınca da resmi geçerliliği olan bir konu değildir. Dolayısı ile üniversite onaylı olarak duyurulan sertifikalar da bu bağlamda geçerli olmamaktadır.


Aile ve Sistem Dizimleri Danışmanlığı bir teşhis ve tedavi yöntemi değildir. Sunulan program da bir “terapist yetiştirme” programı değildir. Katılımcılarımız doktor, terapist, psikolog, psikiyatrist dahi olsalar “Aile Sistem Dizimleri Uygulayıcısı” kimliklerindeyken teşhiste bulunmazlar, tanı koymazlar, konulan tanılara yorum yapmazlar, yapamazlar.

· Aile Sistem Dizimleri danışana dışarıdan bir tedavi uygulamak değil danışanın kendindeki kaynakları fark edebilmesi ve hayatına geçirebilmesi ile ilgili idrake hizmet etmek içindir. Danışanın kendini tanıma yolculuğunda kıymetli bir adımdır.
· Terapistlik ile Dizim uygulayıcılığı arasındaki bu önemli çizginin farkındalığına dikkat çekmek tüm yolculuğumuzun en önemli yapı taşlarından biridir.


Bu programı kimlere tavsiye ediyoruz?
1. Kendini tanıma yolculuğu ve ilişkilerini düzenleyebilmek adına kıymetli katkılar sağladığı için; öncelikle kişinin kendisine,
2. Aile Sistem Dizimleri danışmanlığı yapan veya yapmayı düşünenlere,
3. Mevcut mesleklerine entegre edebilecekleri çok geniş bir yelpaze içerdiği için sadece terapistler değil genel anlamda tüm branş ve alanlarda çalışanlara.

 

EĞİTİM PROGRAMI KONU BAŞLIKLARI:

 

 1. Sistemik alan bilgisine giriş:

 2. Aile Dizim kuramı 

 3. Yaşamla ilişkimiz, Dünya ile uyumumuz

 4. Ebeveynlerimiz ve biz

 5. İlişkiler  

 6. Sistemik alanda “temsilcilik ve danışan” kavramı

 7. Fenomolojik Algı

 8. Algı çeşitliliği ve etkileşim

 9. Rezonans (Nörofizyolojik etkileşim)

 10. Sistem Yasaları (Giriş)

 11. Sevgi Düzenleri (Sevgi – Saygı – Şefkat nedir, ne zannedilir?)

 12. Sistemden gelen Hipnotik etkiler (etkili iletişim, etkileşim, değişim)

 13. Soyağacı Hipnozu

 14. Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı

 15. Aidiyet 

 16. Denge 

 17. Sıra Düzeni 

 18. Tüm ilişkileri belirleyen “Vicdan” kavramı

 19. Vicdan algısı ve etkileşimleri (Vicdan nedir, ne zannedilir?)

 20. Kolektif Vicdan / Bireysel Vicdan 

 21. “Ben = kendilik” kavramı

 22. Bilinç Evreleri

 23. Bütünsel ben

 24. Kendine Merhamet

 25. Soy Ağacı (Genogram)

 26. Sistemik Alanda “İlişkiler Düzeni”

 27. Anne Baba Düzlemi  

 28. Kardeş Düzlemi

 29. Eş / Partner Düzlemi

 30. Çocuklar Düzlemi

 31. Bağlar

 32. Bağlanma- Ayrışma

 33. Çocuksu bakış açısı 

 34. Yok saydıklarımız, çarpıttıklarımız, kaçındıklarımız 

 35. Yetişkin bilinci ile bakışa giriş  

 36. Sistemik alanda “kavramlar” üzerinde çalışma

 37. Polarite – Dualite / Vitalite / Hakikat

 38. Zaman 

 39. Para

 40. İş, meslek, kariyer

 41. Başarı

 42. Talep ve niyet oluşturma bilgi ve egzersizleri

 43. Hipnotik Lisan

 44. Yöntem oluşturma ve rehberlik

 45. Aile Dizimi çalışma format ve etkinliği

 46. Sistemik düzlemde “duygulara” çalışma

 47. Duygular / Hisler / Haller arasındaki ayrım

 48. Yaşam planında gelişen duygular

 49. Primer, sekonder, üstlenilmiş duygular

 50. Regresyon / Senaryo Değişimleri

 51. Özgün Senaryo

 52. Sistemik düzlemde “semptomlara” çalışma

 53. Hastalıklar / Semptomlara Sistemin Bakışı

 54. Kaos  

 55. Travma

 56. Ruh Beden- Zihin Beden- Duygu Beden- Fizik Beden İletişimi

 57. Progresyon

 58. Yeni Anlaşmalar

 59. Yeniden çerçeveleme

 60. Veçheler

 61. Karmik Etkiler ve Özgürleşme

 62. Gelecek Algısı

 63. Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma

 64. Mevcut Yol – İstenen Yol- Ruhun Yolu 

 65. Bireysel Terapiler (Vaka Raporlama)

 66. Seans Yapılandırılması (Danışan Akışı / Sürekliliği / Adımlar)

 67. Soru Sorma Biçimleri / Döngüsel Sorular

 68. Bireysel Genogram / Otobiyografi Çalışması

 69. Figürler, Şablonlar, Semboller  

 70. Duygu / His / Hal İleri Çalışmaları (Terapist Resonansları)

 71. Hipno-Sistemik Alan Kuramı

 72. Aile Dizimi ve Psikopatolojiler

 73. Spiritüelizm / Psikopatoloji İlişkisi

 74. Bireysel Dizimler

 75. Kurumsal / Organizasyon Çalışmaları

 76. Terapi Sonlandırma ve Takip

 77. Dizim Formatları

 78. Kendilik Yolculuğumuz ve Muhakeme

 79. Terapilerde Diyalog Örnekleri

 80. Alanda Karmik Çalışmalar- Alanda Rüyalarla Çalışma

bottom of page