AİLE – SİSTEM DİZİMLERİ
ONLINE SEMİNER - ÇALIŞMA GRUBU

YENİDEN DOĞUŞ AKADEMİ

 

AİLE – SİSTEM DİZİMLERİ

ONLİNE EĞİTİM / ÇALIŞMA GRUBU

Yeniden Doğuş Danışmanlık Ailesi olarak “Yeniden Doğuş Akademi” adı altında düzenlediğimiz bu program 9 ay sürmektedir (36 hafta / 400 saat). Aşağıda bu programın detaylarını bulabilirsiniz:

 

 • Çalışma ve eğitim grubumuz kontenjanla sınırlıdır.

 

 • Müracaatlar merkezimizin mail adresi üzerinden olacaktır

       info@yeniden-dogus-danismanlik.com

 • Program “Zoom” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 • Katılımcılar verilen seminerleri bir ay, pratik uygulamaları 7 gün boyunca offline olarak da tekrar izleyebilecektir.

​​

 • Online formatta TR saati ile 20:00 - 24:00 arası; haftada bir gün, ilerleyen aylarda haftada 2 ve 3 gün, 9 ayda 240 saatlik bilgi paylaşım takvimi içermektedir. Ayrıca mentor çalışmaları ve her modül sonrası pekiştirme oturumları, tüm katılımcılara açılacak dizimler ve katılımcıların açacağı dizimler ile 160 saatlik pratik uygulamalar içerir. Toplamda 400 saat süren bir programdır.

 • 9 Modülü tamamlayan katılımcılarımıza Yeniden Doğuş Danışmanlık Merkezi tarafından katılım belgesi (sertifika) verilecektir. Bu belge online eğitim çalışma programını tamamladığınıza dair bir belgedir, resmi evrak olarak geçerliliği yoktur. Bu programdaki öncelikli amaç: Aile-Sistem Dizimleri kuramının detaylı bir şekilde öğrenilebilmesi ve uygulanabilmesidir. (Katılımcıların hem kendilerine fayda sağlayabilmek hem de sistem bilgi ve tecrübesi ile kendi mevcut meslek alanlarına da entegre ederek kullanabilmektir).

 

 • Online programımız : Holistik ( bütüncül )  bir yaklaşım ile insanın bütünlüğünü hedefleyen; kuram ve deneyimin yoğun tecrübeleri ile süreklilik arz eden modüllerle dokuz aylık bir takvim içermektedir.

 • ​Bu Çalışma Grubu her bireye kendisi ile ilişkisinden başlayarak; anne, baba, kardeş, çocuk, partner, iş, meslek, kariyer, para, sağlık ve daha bir çok başlıkta düzenlemeler yapabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Özellikle terapist olan ya da terapistlik hedefi olan arkadaşlarımızın mevcut iş / meslek kollarına entegre edecekleri bilgi ve deneyim içerir. Bu entegratif yaklaşımla; kendine ve ilişki düzenlerine yeni bir algıyla bakabilmeyi, kendi gücünü ve kaynaklarını okuyabilmeyi ve bunları hayata geçirebilmeyi hedefler. Aile / Sistem Dizimleri konularında danışmanlık yapmak isteyen arkadaşlarımıza da genişletilmiş bir bakış açısı ve uygulama sahası açar...

 

 • Eğitimin başlangıç tarihinden bir hafta önce tüm katılımcılarımızla zoom üzerinden “Yeni Dönem Aile Sistem Dizimleri” eğitim grubumuzun “tanışma toplantısı” düzenlenecektir.

 

 • Ayrıca eğitim başlangıcında oluşturulacak mail ve WhatsApp grupları ile iletişim, duyuru ve paylaşım imkanları sağlanacaktır.

 

BU EĞİTİM PROGRAMI NASIL FAYDALAR SAĞLAR ?

 

 1. Aile sistemlerimizden getirdiğimiz Hipnotik fenomenleri öğrenerek  buradaki bloke konuların  çok boyutlu görülebilmesi ve dönüştürülmesine hizmet eder.

 2. Aile / Sistem dizim kuramının hayata aktarılmasıyla ilgili çok sayıda bilgi ve egzersiz ile farkındalıklar ve dönüşümler sağlar.

 3. Güncel konularımızın paylaşımı ve bizi sıkıştıran konuların etkilerinin dönüştürülmesi ile ilgili  yol rehberliği yapacak derin çalışmalarla özgürleşmeler sağlar.

 4. Katılımcıların kendi mesleklerinde sistemik yaklaşım ve dokunuşların olumlu etkilerini görmeye yardımcı olur.

 5. Kişisel gelişim konuları ile ilgilenenlere çok kıymetli bir kuram ve pratik sunarak;  olumlu sonuçlarını “sadece öğrenmek değil” deneyimlemek ve hayata uyarlamak fırsatı da sağlar.

 6. Kişinin Soyağacı illüzyonlarından ayrışabilmeye başlayıp “kendi özgün senaryosunu yazabilmesine ve yaşayabilmesine” katkılar sağlar.

 7. Hedefler ve ona ulaşabilme konusunda çok boyutlu bakış açısı ve dönüştürebilme gücünü hatırlatır ve yaşatır.

 8. Kişinin öz kaynaklarını hatırlatarak kendi gücünü eline almasına katkı sağlar.

 9. Geçmişin  kısıtlayan ilişki, iş, meslek, partner başlıklarındaki illüzyonunu dönüştürebilme gücünü kişinin ellerine teslim eder.

 10. Kişinin     “kendilik” tanımını oluşturan parçalarıyla tanışmasını ve “hakiki bir kendini tanıma” programı içinde kendine ve yaşama “bütünsel” bakabilme bilincini güçlendirir.

 

 

DANIŞMANLARIMIZIN  SUNACAKLARI KONU BAŞLIKLARI:

 

TURGAY KÖYAĞASIOĞLU

Sistemik alan bilgisine giriş:

Aile Dizim kuramı

Yaşamla ilişkimiz, Dünya ile uyumumuz

Ebeveynlerimiz ve Biz

İlişkiler

Sistemik alanda “ temsilcilik ve danışan ” kavramı

Fenomolojik Algı

Algı çeşitliliği ve etkileşim

Resonans ( Nörofizyolojik etkileşim )

Sistem Yasaları ( Giriş )

Sevgi Düzenleri  ( Sevgi – Saygı – Şefkat nedir ,ne zannedilir ? )

Sistemden gelen Hipnotik etkiler ( etkili iletişim, etkileşim, değişim )

Soyağacı Hipnozu

Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı

Aidiyet

Denge

Sıra Düzeni

Tüm ilişkileri belirleyen “Vicdan” kavramı​

Vicdan algısı ve etkileşimleri​  ( Vicdan  nedir, ne zannedilir ? )

Kollektif Vicdan  / Bireysel Vicdan

Arketipler

“Ben  = kendilik ” kavramı

Bilinç Evreleri

Bütünsel Ben

Kendine Merhamet

Soy Ağacı​ ( Genogram )

Sistemik Alanda “ İlişkiler Düzeni ”​

Anne Baba Düzlemi 

Kardeş Düzlemi

​Eş / Partner Düzlemi

Çocuklar Düzlemi​

Bağlar

Bağlanma  - Ayrışma 

Çocuksu bakış  açısı

Yok saydıklarımız, çarpıttıklarımız, kaçındıklarımız

Yetişkin bilinci ile bakışa giriş 

Sistemik alanda “kavramlar” üzerinde çalışma

Polarite – Dualite / Vitalite / Hakikat

Zaman

Para

İş, meslek, kariyer

Başarı

Talep ve niyet oluşturma bilgi ve egzersizleri

Hipnotik Lisan

Yöntem oluşturma ve rehberlik

Aile Dizimi çalışma format ve etkinliği

Sistemik düzlemde “duygulara” çalışma

Duygular  / Hisler / Haller arasındaki ayrım

Yaşam planında gelişen duygular

Primer, sekonder, üstlenilmiş duygular

Regresyon / Senaryo Değişimleri

Özgün Senaryo

Sistemik düzlemde “semptomlara” çalışma

Hastalıklar / Semptomlara Sistemin Bakışı

Kaos 

Travma         

Ruh Beden - Zihin Beden- Duygu Beden - Fizik Beden İletişimi

Progresyon

Yeni Anlaşmalar

Yeniden çerçeveleme

Veçheler

Karmik Etkiler ve Özgürleşme

Gelecek Algısı

Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma

Hedefler

Mevcut Yol – İstenen Yol- Ruhun Yolu

Bireysel sistem dizim terapileri ve etik

Seans yapılandırması (danışan akışı /sürekliliği/ adımlar)

Soru sorma biçimleri / döngüsel sorular

Bireysel genogram/ otobiyografi çalışması

Figüler, şablonlar, semboller

Duygu /his/hal ileri çalışmaları (terapist rezonansları)

Bireysel dizimlerde hastalıklar ve semptomlara bakış

Sistem dizimlerinde hipnotik bakış açısı

Sistem dizimlerinde hipnotik fenomenler

Travmalar

Psikolojik Rahatsızlıklar (psikopatolojiler)

Spiritüalizm / psikopatoloji ilişkisi

Kurumsal ve organizasyon dizim çalışmaları

Terapi Sonlandırma ve Takip

 

SEMA TÜRKEL

 

Renk Profili

Renk profilinin tarihçesi

Renk profili oluşturulması

Renk profilinin psikolojide kullanımı

Renk profilinde arketipler

Renk profilinin fonksiyonel ve disfonksiyonel özellikleri

Renk profilinin eski Mısır ve Yunan mitolojisindeki kullanımı 

Yaşam yolu rengimizin oluşturulması

Renk barkodunun çıkarılması.                                         

Jung’ un renk evi oluşturulması        

Renk eviyle yapılan çalışmalar.    

Etkin iletişim

İletişimin tanımı.                                 

Kişilerarası iletişim.                                                              

Etkili iletişimi engelleyen faktörler.        

Psikolojik faktörler.                           

Fizyolojik faktörler 

Etkili iletişimde gönderici ve alıcı için engeller                   

Etkili iletişimde gönderici için kılavuz.                                             

Etkili iletişimde alıcı için kılavuz.                                                

Duygusal gerilimin anatomisi.            

Kavramsal tepkiler Davranışlar tepkiler.  

Durum ve davranışlarımızı nasıl yaratırız

Fizyoloji, duruş, biyokimya, nefes alma, kas tansiyonu gevşetme.                                           

İçsel haritalar.                                      

Başarıyı sağlayacak yedi temel tetikleyici.

 

DR. ASUMAN MERMERCİ  (Asuman Hocamıza katkıları için teşekkür ederiz.)

 

Sistemik Alan Kuramında Hafıza ve Öğrenmeye Giriş

Algı ve Bellek İlişkisi

Beynin Yapısı ve Nöronlar

Beynim nasıl işler? Fotografik Hafıza nedir?

Beyin bölgeleri tanıma (Hipocampus & Amigdala)

Bilinç ve Bilinçaltı Kavramları

Explisit, implisit, declerative- non declerative bellek kavramları

Öğrenme Modelleri (Asosiyatif ve Nonasosiyatif Öğrenme)

Rezonans Kavramı ve Sicim Teorisinden Beyinde EEG Dalgalarına

Beyinde Konuşmanın Önemi, Konuşurken beynimde ve belleğimde ne olur?

Kelimelerin Sistemik Alanda Gücü

Broca, Wernicke Alanları ve Lietcheim Modeli

Yaşamımızda Seçimler- Beyinde Ödül ve Ceza Merkezlerimiz

Sonsuza dek mutluluk var mı? (Nucleus accumbens deneyleri)

Duygular ve Hisler

Duygu & His ve Bellek İlişkisi

Duygular ve Hisler beyinde nasıl yönetilir? Yaşamımızı Nasıl Yönetir?

Beyinde Zaman kavramı ve Anda kalmak

Uzay- Zaman İlişkisi- (Uzayda zaman algısı ve fotonlar)

Beynim zamanı nasıl algılar ve zaman beyinde nasıl yönetilir?

Beyinde görmek ve zaman ilişkisi

Sistemik alanda ilişkiler

Anne-bebek bağlanması ve Oksitosin

İlişkiler ve Aşkın nörobiyolojisi

Polarite & Dualite & Vitalite & Mortalite

İlişkiler ve Aşkın nörobiyolojisi

Bedenin Bilgeliği

Bedende Aidiyet, Sıra Düzeni, Denge ve Uyum

Bedende Başarı ve Deneyim Kavramları

Sistem Dizimlerinde Hastalık ve Semptomlar

Hastalıkların Yaşamda Mesajları ve Bilinçaltında Hastalıklar

Bedende denge (hormonlar) Beyinde denge (nörotransmitterler)

Denge & Bedende denge, Beyinde denge, Yaşamda denge

Hepimiz neden birbirimizden farklıyız? (Sistemik Alanda Genetik ve Genetik Etkiler)

Genetik & Epigenetik

Genetiğimiz kaderin parçası mıdır?

Epifiz – Hipofize sistemik alan gözünden bakış

Sağlıklı bir ruhsal gelişim ancak sağlıklı bir bedenle mümkün olabilir.

Sistemik alanda sağlık kavramı

Sağlıklı yaşam kriterleri ve önerileri

Renklerin Bedende Dansı ( Beslenmeden Auraya Renkler)

Yaşam Hipnozları

Bilinçaltına Ulaşma Yolları ve Kritikal Faktör Kavramı

Beyin Hayal ve Gerçeği Ayırdedebilir mi?

Hayal Et Gerçek Olsun Paradigması Ne Kadar Doğru?

 

EZGİ ÖZSAKARYA

 

Spiritüel, Bütüncül ve Mistik Bakış

Mistik felsefeler ve Kadim öğretiler ışığında “Evren, Yaşam, İnsan”

Makrokozmos ve Mikrokozmos – Yeryüzü ve Gökyüzü arasındaki “İnsan”

Hayat Yolu – Bilinç ve Bilinçdışı arasındaki denge

Kader, Seçimler, Karma

Bütüncüllük, Bütünsellik, Kavrayıcılık

Yin Yang Kavramları

Yin Yang enerjilerin Doğada, İnsanda ve İlişkilerdeki Döngüleri

Doğadaki Döngüler

Hayvan Arketipleri

İnsandaki Döngüler

Beş Element İlkesi

Uyumsuzluk, Kaos ve Düzen

Akış ve Değişim

Yapıcı Döngü ve Aile Sistemleri ile ilişkisi

Yıkıcı Döngü ve Aile Sistemleri ile ilişkisi

Elementlerin Doğadaki işlev ve özellikleri

Elementlerin İnsandaki işlev ve özellikleri

Beden ve Çevrenin Bütünlüğü

Ağaç elementi özellikleri ve işlevleri

Ateş elementi özellikleri ve işlevleri

Toprak elementi özellikleri ve işlevleri

Su elementi özellikleri ve işlevleri

Metal elementi özellikleri ve işlevleri

Beş Element Dengesi- Ruh, Zihin, Beden Bütünlüğü

Sistemik Alanda Beş Element ile Çalışma

                         

DANIŞMAN ÖZGEÇMİŞLERİ:

Ş.Turgay Köyağasıoğlu

1964 İstanbul doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1987 yılı mezunudur. 15 yıl kamuda ve kendi kliniğinde diş hekimliği yaptıktan sonra; 2002 yılından bu yana Kişisel Gelişim Danışmanlık hizmeti vermektedir. Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde “Tıbbi Hipnoz“ eğitimini tamamlamıştır.

Reiki, Kundalini Reiki, Ra-Sheeba ve Takyon enerji sistemleri üzerinde master düzeyde danışmanlığını sürdürmektedir.

Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü’nde Sn. Mehmet Zararsızoğlu’ndan üç yıl süreyle aldığı “Aile / Sistem Dizim Grup ve Bireysel Uygulamalar” eğitimi ile yine Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü bünyesinde Sn. Heinrich Breuer’den aldığı “Hipnoterapi” eğitimlerini tamamlamıştır.

SAHA adını verdiği “Sistemik Aktivasyon Hatırlama Alanı” kurucusu ve    moderatörüdür.

İki çocuk babası olan Ş.Turgay Köyağasıoğlu Yeniden Doğuş Danışmanlık'ta halen grup ve bireysel moderatörlük kimliği ile danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

 

Sema Türkel

İzmir doğumludur. Evli ve iki kız çocuk annesidir.

İzmir Buca Eğitim Fakültesi Grafik bölümünü bitirdikten sonra, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Grafik bölümünde lisans tamamlamıştır.

20 yıl İstanbul ve Afyon illerinde resim öğretmenliği yaptıktan sonra emekli olup, doğduğu şehre geri dönmüştür.

10 yıl İzmir Multiple Skleroz Derneği Başkanlığı yaptığı sürede Dr Semra Elmacı’dan Yoga Eğitmenliği Sertifikası almış ve engelli yogası üzerinde uzmanlaşmıştır. Ayrıca Dr Selma Elmacı’dan Kundalini Reiki eğitimi almıştır. Reiki Meridyen Uygulaması Master’ıdır.

Uzman Psikolog Dr Mehmet Zararsızoğlu’ndan, Sistemik Aile Dizimi Terapistliği Eğitimini tamamlamıştır. Merilyn Bretherick‘den Ra Sheeba eğitmi almıştır. Dr İnci Erkin’ den EFT eğitimi aldıktan sonra Enermed kliniğinde uygulayıcı olarak çalışmıştır.

Tunç Köyağasıoğlu’ndan Tarot semineri, Mark Wentworth’dan Renk Profili Eğitimi almıştır. Edindiği bilgi ve deneyimler ışığında, Yeniden Doğuş ailesiyle birlikte yoluna devam etmektedir.

 

Asuman Kabadağ Mermerci

09 Mayıs 1984 Eskişehir doğumludur. İlk ve Orta Öğrenimini Türkiye’nin çeşitli illerinde tamamladıktan sonra 2007 yılında İzmir Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden yüksek lisans, 2016 yılında Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesinden doktora derecesiyle mezun olmuştur.

 

Fizyoloji Uzmanı olarak akademik alanda çalışmış ve nörofizyoloji üzerine çalışmalar yapmıştır. Üniversitede öğrencilik yıllarında başlayan ‘Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp’ üzerine olan merakı önce biyoenerji çalışmaları ve Reiki ile başlamış ve Turgay KÖYAĞASIOĞLU ile tanıştıktan sonra Reiki ve RaSheba Master & Teacher dereceleriyle eğitimlerini tamamlamıştır. EFT (Emotional freedom technique) ve Profesyonel Yaşam Koçluğu eğitimlerini tamamlamış olup Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Hipnoz & Hipnoterapi eğitimlerini tamamlayarak Hipnoterapist ünvanını almıştır.

 

Akademik alanda da ‘Hafıza ve Öğrenme - Hafızayı oluşturan proteinler, bu proteinlerin DNA üzerinde transkripsiyonu ve genetik aktarımı’ üzerine çalışma yaptığı dönemlerde ‘Aile Dizimi’ kavramı ile tanışmış ve bu alanda yine Turgay KÖYAĞASIOĞLU’ndan Aile Dizimi-SAHA eğitimi aldıktan sonra kendi akademik çalışmalarını almış olduğum eğitimlerle birleştirerek ‘Aile Diziminin Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi’ni oluşturmuştur. Halen bu alanda klinik araştırmalar üzerine çalışmaktadır.

 

Her gün yaşamıma yeni bilgiler katarak ve öğrenmiş olduğu her bilgiyi paylaşarak yolculuğuna devam etmektedir. Evli ve 2 çocuk annesidir.

 

 

Ezgi Özsakarya

İzmir doğumludur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi - Peyzaj Mimarlığı mezunudur. Lisans eğitimini tamamlayarak Ege Üniversitesinde başladığı yüksek lisans dönemi ve sonrasında hem akademik çalışmalarla hem özel sektörde tasarım alanında hizmet vermiştir.

​Sn. Turgay Köyağasıoğlu' nun kurucusu ve moderatörü olduğu SAHA ve SAHA Master 15 aylık Aile/Sistem Dizim Grup ve Bireysel Uygulamalar temelli eğitim programlarını alarak kişisel gelişim yolculuğuna başlamış, daha sonra yine kendisinden Usui Reiki, Kundalini Reiki, Ra-Sheeba, Karmik Blokaj enerji sistemlerini master seviyede tamamlamış ve ardından Access Bars, Jean Adrienne Arınma Sistemi 1.Aşama, Feng Shui ve Beş Element, Tarot, Ancestral Tarot, EFT 1. Aşama, Meditasyon, Nefes Teknikleri, Mindfullness(Bilinçli Farkındalık) ile Stres Azaltma Teknikleri, Yin Yoga, Qigong, Fonksiyonel beslenme ve Sağlıklı Beslenme Becerileri, eğitimlerini tamamlamıştır.

Bu zamana kadar aldığı tüm eğitimlerin/seminerlerin bilgisi ve deneyimini vermekte olduğu seminerler ve bireysel çalışma hizmetlerine entegre ederek bu öğretilerin ışığında geliştirmiştir. Öğrenmenin sonsuz bir yolculuk olduğu bilincinde, Sosyoloji bölümünde lisans eğitimine ve alanında pek çok eğitim ve seminerler almaya devam etmektedir.

 

 

Katılım Ücreti:

Aylık 1750 + KDV = 2065 lira x 9 Ay

Ödeme aydan aya dokuz taksit şeklinde olacak detayları sözleşme metninde  katılımcılara bildirilecektir.

 

Saygı ve sevgilerimizle.

Yeniden Doğuş Danışmanlık Ailesi