top of page

AİLE – SİSTEM DİZİMLERİ
ONLINE SEMİNER - ÇALIŞMA GRUBU

sahanew.jpg

AİLE - SİSTEM DİZİMLERİ ONLİNE EĞİTİM - ÇALIŞMA GRUBU

Online Aile Dizimi eğitim programımız moderatörlüklerini Türkiye Sistem Dizimleri Enstitüsü mezunları Dt. Turgay Köyağasıoğlu ve Sema Türkel’ in yaptığı bir çalışma grubudur.   Müracaatlar ve kayıtlar turgayreiki@hotmail.com adresimizden olmaktadır. Eğitim programımız “Zoom” üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu program duyurusunu daha önceden yaptığımız 5 ila 9 aylık formatlarda sunulmaktadır.

Teorik dersler 30 gün pratik uygulamalar 7 gün boyunca off line tekrar izlenebilmektedir.

 

Programa Aile / Sistem Dizimleri kuramı, her katılımcıya dizim açılacak olan grup çalışmaları, her katılımcının kuramın konularını deneyimleyebilmeleri için uyguladığımız mentor çalışmaları ve katılımcıların grup aile dizimi açabilecek seviyeye gelmesine yönelik açacakları dizimler dahildir.

Program bitiminde katılımcılara Yeniden Doğuş Danışmanlık Merkezi tarafından katılım belgesi (sertifika) verilecektir. Bu belge online eğitim çalışma programını tamamladığınıza dair bir belgedir, resmi evrak olarak geçerliliği yoktur.

Bu programı kimlere tavsiye ediyoruz?

 

 1. Kendini tanıma yolculuğu ve ilişkilerini düzenleyebilmek adına kıymetli katkılar sağladığı için öncelikle kişinin kendisine

 2. Aile Sistem Dizimleri danışmanlığı yapan veya yapmayı düşünenlere

 3. Mevcut mesleklerine entegre edebilecekleri çok geniş bir yelpaze içerdiği için sadece terapistler değil genel anlamda tüm branş ve alanlarda çalışanlara.

 

Online programımız: Holistik (bütüncül)  bir yaklaşım ile insanın bütünlüğünü hedefleyen; kuram ve deneyimin yoğun tecrübeleri ile süreklilik arz eden modüllerle beş aylık bir takvim içermektedir. 

Bu Çalışma Grubu her bireye kendisi ile ilişkisinden başlayarak; anne, baba, kardeş, çocuk, partner, iş, meslek, kariyer, para, sağlık ve daha birçok başlıkta düzenlemeler yapabilmesine yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Özellikle terapist olan ya da terapistlik hedefi olan arkadaşlarımızın mevcut iş / meslek kollarına entegre edecekleri bilgi ve deneyim içerir. Bu entegratif yaklaşımla; kendine ve ilişki düzenlerine yeni bir algıyla bakabilmeyi, kendi gücünü ve kaynaklarını okuyabilmeyi ve bunları hayata geçirebilmeyi hedefler. Aile / Sistem Dizimleri konularında danışmanlık yapmak isteyen arkadaşlarımıza da genişletilmiş bir bakış açısı ve uygulama sahası açar.

 

 

Bu seminer nasıl faydalar sağlar ?

 

 

 1. Aile sistemlerimizden getirdiğimiz Hipnotik fenomenleri öğrenerek buradaki bloke konuların çok boyutlu görülebilmesi ve dönüştürülmesine hizmet eder.

 2. Aile / Sistem dizim kuramının hayata aktarılmasıyla ilgili çok sayıda bilgi ve egzersiz ile farkındalıklar ve dönüşümler sağlar.

 3. Güncel konularımızın paylaşımı ve bizi sıkıştıran konuların etkilerinin dönüştürülmesi ile ilgili yol rehberliği yapacak derin çalışmalarla özgürleşmeler sağlar.

 4. Katılımcıların kendi mesleklerinde sistemik yaklaşım ve dokunuşların olumlu etkilerini görmeye yardımcı olur.

 5. Kişisel gelişim konuları ile ilgilenenlere çok kıymetli bir kuram ve pratik sunarak; olumlu sonuçlarını “sadece öğrenmek değil” deneyimlemek ve hayata uyarlamak fırsatı da sağlar.

 6. Kişinin Soyağacı illüzyonlarından ayrışabilmeye başlayıp “kendi özgün senaryosunu yazabilmesine ve yaşayabilmesine” katkılar sağlar.

 7. Hedefler ve ona ulaşabilme konusunda çok boyutlu bakış açısı ve dönüştürebilme gücünü hatırlatır ve yaşatır.

 8. Kişinin öz kaynaklarını hatırlatarak kendi gücünü eline almasına katkı sağlar.

 9. Geçmişin kısıtlayan ilişki, iş, meslek, partner başlıklarındaki illüzyonunu dönüştürebilme gücünü kişinin ellerine teslim eder.

 10. Kişinin “kendilik” tanımını oluşturan parçalarıyla tanışmasını ve “hakiki bir kendini tanıma” programı içinde kendine ve yaşama “bütünsel” bakabilme bilincini güçlendirir.

 

KONU BAŞLIKLARI:

 

Sistemik alan bilgisine giriş:

 

Aile Dizim kuramı 

Yaşamla ilişkimiz, Dünya ile uyumumuz

Ebeveynlerimiz ve Biz

İlişkiler  

Sistemik alanda “temsilcilik ve danışan” kavramı

Fenomolojik Algı

Algı çeşitliliği ve etkileşim

Rezonans ( Nörofizyolojik etkileşim )

Sistem Yasaları (Giriş)

Sevgi Düzenleri (Sevgi – Saygı – Şefkat nedir, ne zannedilir ? )

Sistemden gelen Hipnotik etkiler (etkili iletişim, etkileşim, değişim)

Soyağacı Hipnozu

Bilinç, Bilinçdışı, Bilinçaltı

Aidiyet 

Denge 

Sıra Düzeni 

Hafıza ve Öğrenmeye Giriş

 

Beynin Yapısı ve Nöronlar

Beynim nasıl işler? Fotografik Hafıza nedir? 

Beyin bölgeleri tanıma (Hipocampus & Amigdala)

Bilinç ve Bilinçaltı Kavramları

Explisit, implisit, declerative- non declerative bellek kavramları

Öğrenme Modelleri (Asosiyatif ve Nonasosiyatif Öğrenme)

Genetik Hafıza, aktarım taşınım ve DNA süreçleri 

Rezonans Kavramı ve Sicim Teorisi

 

Renk Profili

Renk profilinin tarihçesi

Renk profili oluşturulması

Renk profilinin psikolojide kullanımı

Renk profilinde arketipler

…………………………………

Tüm ilişkileri belirleyen “Vicdan” kavramı

Vicdan algısı ve etkileşimleri (Vicdan nedir, ne zannedilir ? )

Kollektif Vicdan / Bireysel Vicdan 

“Ben = kendilik” kavramı

Bilinç Evreleri

Bütünsel Ben

Kendine Merhamet

Soy Ağacı ( Genogram )

Sistemik Alanda “İlişkiler Düzeni ”

Anne Baba Düzlemi  

Kardeş Düzlemi

Eş / Partner Düzlemi

Çocuklar Düzlemi

………………………………

Beyinde Konuşmanın Önemi, Konuşurken beynimde ve belleğimde ne olur?

Broca, Wernicke, Lietcheim Modelleri

Yaşamımızda Seçimler- Ödül ve Ceza Merkezlerimiz

Sonsuza dek mutluluk var mı? (Nucleus accumbens deneyleri)

Duygular ve Hisler 

Duygular ve Hisler beyinde nasıl yönetilir.

………………………………………..

Renk profilinin fonksiyonel ve disfonksiyonel özellikleri 

Renk profilinin eski Mısır ve Yunan mitolojisindeki kullanımı  

Yaşam yolu rengimizin oluşturulması 

Renk barkodunun çıkarılması.                                          

Jung’ un renk evi oluşturulması         

Renk eviyle yapılan çalışmalar.          

…………………………………

Bağlar

Bağlanma- Ayrışma

Çocuksu bakış açısı 

Yok saydıklarımız, çarpıttıklarımız, kaçındıklarımız 

Yetişkin bilinci ile bakışa giriş  

Sistemik alanda “kavramlar” üzerinde çalışma

Polarite – Dualite / Vitalite / Hakikat

Zaman 

Para

İş, meslek, kariyer

Başarı

Talep ve niyet oluşturma bilgi ve egzersizleri

Hipnotik Lisan

Yöntem oluşturma ve rehberlik

Aile Dizimi çalışma format ve etkinliği 

…………………………………

Beyinde Zaman kavramı ve Anda kalmak

Zaman nasıl yönetilir?

Beyinde zaman nasıl anlaşır (Fotonlar ve Görmek) 

Beyinde zamanın anlaşılması, ilgili beyin bölgeleri

İlişkiler ve Aşkın nörobiyolojisi

…………………………………

 

Etkin iletişim

İletişimin tanımı.                                   

Kişilerarası iletişim.                                                               

Etkili iletişimi engelleyen faktörler.         

Psikolojik faktörler.                            

Fizyolojik faktörler                               

…………………………………

Sistemik düzlemde “duygulara” çalışma

Duygular / Hisler / Haller arasındaki ayrım

Yaşam planında gelişen duygular

Primer, sekonder, üstlenilmiş duygular

Regresyon / Senaryo Değişimleri

Özgün Senaryo

Sistemik düzlemde “semptomlara” çalışma

Hastalıklar / Semptomlara Sistemin Bakışı

Kaos  

Travma

Ruh Beden- Zihin Beden- Duygu Beden - Fizik Beden İletişimi

…………………………………

 

Sistem Dizimlerinde Hastalık ve Semptomlar

 

Hastalıkların Yaşamda Mesajları ve Bilinçaltında Hastalıklar 

Bedende Aidiyet, Sıra Düzeni, Denge ve Uyum

Bedende denge (hormonlar) Beyinde denge (nörotransmitterler) 

Denge & Bedende denge, Beyinde denge, Yaşamda denge.

Epifiz - Hipofiz

…………………………………

 

Etkili iletişimde gönderici ve alıcı için engeller                    

Etkili iletişimde gönderici için kılavuz.                                              

Etkili iletişimde alıcı için kılavuz.                                                 

Duygusal gerilimin anatomisi.             

Kavramsal tepkiler Davranışlar tepkiler.                                                 

…………………………………

 

Progresyon

Yeni Anlaşmalar

Yeniden çerçeveleme

Veçheler

Karmik Etkiler ve Özgürleşme

Gelecek Algısı

Sistemik düzlemde “hedeflere” çalışma

Hedefler

Mevcut Yol – İstenen Yol- Ruhun Yolu 

…………………………………

Durum ve davranışlarımızı nasıl yaratırız 

Fizyoloji, duruş, biokimya, nefes alma, kas tansiyonu gevşetme.                                            

İçsel haritalar.                                       

Başarıyı sağlayacak yedi temel tetikleyici.                                            

bottom of page