top of page

KARMİK BLOKAJ BİREYSEL ÇALIŞMALARI

Karmik Blokaj Çalışmaları hayatımızda sıkışıklık olarak tanımladığımız halleri karmik helalleşmeler ile özgürleştiren, öğreten, bilinçlendiren bir enerji uygulama yöntemidir.   Turgay Köyağasıoğlu tarafından geliştirilen ve isimlendirilen bu uygulama özellikle bilinç / bilinçaltı çalışmalarına rağmen sonuç alınamayan blokajların çözülmesinde etkin bir yöntemdir. Hemen her konu başlığına yönelik olarak çalışma yapılabilir. Çalışma kısaca şöyle özetlenebilir:

 

Danışan turgayreiki@hotmail.com mail adresimizden ilk müracaatını yapıyor. Talep ettiği konu: İlişkilerdeki sorunlar, ailedeki rol karmaşası, güvensizlik, okula gitme endişesi ..gibi çok farklı konu başlığı olabiliyor. Randevu verilen gün ve saatte danışan kendisi için en rahat edebileceği yerde 30 – 45 dakika kadar uzanıyor ve uzaktan yapılan bu çalışmaya içsel olarak “onay” vermesi yeterli oluyor.
.
Çalışma esnasında uygulamayı yapan danışmanda oluşan vizyonlar (ki alıcı ile ortak vizyonlar da alındığı olabiliyor) bizi problemin kaynağına götürüyor. Yine Işık köprüsü ve Üst bilinç çalışmalarında olduğu gibi senaryo değişiyor ve bir anlamda film ‘Mutlu Son’ la bitiyor. Bazen birden fazla senaryo üst üste gelebiliyor. Son derece detaylı bir şekilde çok değişik dönem ve olaylarla konular karşımıza gelebiliyor. Bu çalışma diğer bir değişle "Enerjetik bir Regresyon" çalışmasıdır. Önemli bir ayrıntı danışanın herhangi bir vizyon veya his alma zorunluluğunun olmaması ve seans boyunca danışanın son derece konforlu bir süreç yaşarken çalışmanın tamamlanabilmesidir.


Çalışma en fazla bir saat içerisinde tamamlanıyor.  Alıcıda bilinç açık ve çalışma esnasında herhangi bir konuşma geçmiyor. Çalışma bitiminde yaşananlar danışman tarafından anlatıldığında, senaryo sahneleri ve bazı replikler alıcı tarafından da hatırlanabiliyor. Bu çalışmanın en keyif verici kısmı ise, olumlu sonuçlarının hemen hissedilmeye başlanması anlamında ‘seri’ bir çalışma olması. Çalışılan konu başlığı her ne ise günlük hayattaki olumlu yansımaları, ferahlamaları hemen o andan itibaren başlıyor. Çalışma bitiminde ilk etapta danışana mesajla çalışmanın bittiği hatırlatılıyor ve danışanın uygun gördüğü saatte ise kendisine telefonla çalışma hakkında detaylı bilgi veriliyor. Çalışmanın kendi doğası gereği içsel olarak gelen tarihler ve devam niteliğindeki çalışmalar ayrıca ücretlendirilmemektedir. Bir konu başlığına dair yapılacak çalışmaların tamamı listedeki ücret içindedir.

 

Danışman:

 

Turgay Köyağasıoğlu

Ezgi Özsakarya

Merkezimizdeki çalışmalar tıbbi teşhis ve tedavi yöntemi değildir,

bütünleyici bakış açısına destek verici niteliktedir.

bottom of page