top of page

KARMİK BLOKAJ SEMİNERİ

Karmik Blokaj Çalışması, özellikle bilinç ve bilinçaltı çalışmalara rağmen sonuç alınamayan blokajların dönüştürülmesinde kullanılabilecek etkin bir yöntemdir. Hemen her konuda, her konu başlığına yönelik olarak çalışma yapılabilir. Uzun seanslar gerektirmez, bir ya da iki çalışma blokajın dönüşümü için yeterli olmaktadır. Fiziksel, duygusal, zihinsel, ruhsal ve karmik bütün segmentlerde çalışan, sebebi arayan, bulan ve özgürleştiren bir yöntemdir. Bilinç seviyesinde algılayamadığımız birçok blokajımızı bir senaryo tadında algılayabilmemize ve kalıcı olarak dönüştürebilmemize imkan sağlar.
 
Bu çalışmanın seminerini alan kişilerin özellikle sezgisel gelişimleri dikkat çekicidir. Danışana etkili bir hizmet ve fayda sağlamak adına, uygulayıcıya net bir kanallık imkanı sağlar. Blokaj olan konuyu saydamlık içerisinde fark edebilme ve danışana aktarabilme yeteneklerinigeliştirmekle kalmaz, uygulayıcının vizyonerliğini ve yazı kanallığını da belirgin bir şekilde destekler. Uygulayıcıda blokajları dönüştürmeye vesile olmada hissedilir bir enerjetik yükseliş sağlar.
 
Bu semineri alan danışmanlar sadece uygulama değil, uyumlama yapma yetki ve bilgisine de sahip olmaktadırlar. Seminerin uyumlama, bilgi paylaşım ve uygulamalar kısmı bir gün sürse de; uygulamaları pekiştirecek ve tecrübeyi arttıracak seanslara her danışman istediği sürece katılabilmektedir.

Bu seminere katılmak isteyenlerin en az Reiki 3A seminer seviyesini tamamlamış olmak gereklidir.

İnisiyasyon (el verme) içerir. Kitapçık ve katılım belgesi verilir.

Danışman:

 

Turgay Köyağasıoğlu

Ezgi Özsakarya

bottom of page